Шляхи активізації інвестиційного процесу в державній інвестиційній політиці (реферат)

0 Comment on Шляхи активізації інвестиційного процесу в державній інвестиційній політиці (реферат)

Шляхи активізації інвестиційного процесу в державній інвестиційній політиці В літературі практично не приводяться чіткі визначення поняття «інвестиційний процес». Так, А.А. Пересада розкриваючи суть інвестиційного процесу, розглядає його через різноманітні інвестиційні цикли, а останні трактує як процеси, які реалізуються впродовж часу...

Continue Reading

Стратегічне управління персоналом як механізм здійснення структурних змін у діяльності органів державної влади (реферат)

0 Comment on Стратегічне управління персоналом як механізм здійснення структурних змін у діяльності органів державної влади (реферат)

Стратегічне управління персоналом як механізм здійснення структурних змін у діяльності органів державної влади Вступ. Наукова проблема, ступінь її вивченості, актуальність тієї частини проблеми, якій присвячена стаття. В умовах кризи особливо важлива роль належить стратегічному управлінню персоналом, оскільки саме він має...

Continue Reading

Стан та проблеми розвитку регіональної інвестиційної політики (реферат)

0 Comment on Стан та проблеми розвитку регіональної інвестиційної політики (реферат)

Стан та проблеми розвитку регіональної інвестиційної політики Загальновідомо, що багато країн світу змогли досягти вагомих економічних успіхів завдяки залученню іноземних інвестицій. Нестача внутрішніх інвестиційних ресурсів компенсувалася за рахунок залучення зовнішніх джерел надходження коштів у вигляді прямих та портфельних іноземних інвестицій....

Continue Reading

Складові елементи механізму державного регулювання зв\’язків у транспортній системі (реферат)

0 Comment on Складові елементи механізму державного регулювання зв\’язків у транспортній системі (реферат)

Складові елементи механізму державного регулювання зв’язків у транспортній системі Визначено, що економічне значення теорії загальної рівноваги і конкуренції важливе для методології державного регулювання ринку транспортних послуг і полягає в тому, що ринок, у своїй динаміці постійно відхиляючись від стану рівноваги,...

Continue Reading

Інституціалізація регіональної соціальної політики (реферат)

0 Comment on Інституціалізація регіональної соціальної політики (реферат)

Інституціалізація регіональної соціальної політики Роль неприбуткових організацій в інституціалізації регіональної соціальної політики В Україні термін „неприбуткова організація” введено в обіг фіскальними органами під час формування й розвитку відомчої системи обліку й статистики. Потреба структурування організацій за ознакою прибутковості визріла з...

Continue Reading

Державне управління ризиками в аграрному секторі (реферат)

0 Comment on Державне управління ризиками в аграрному секторі (реферат)

Державне управління ризиками в аграрному секторі Керівники господарюючих структур схиляються по одних позиціях до стратегічного типу ухвалення управлінських рішень, по інших позиціях ? дотримуються механічного типу. Всі з них розглядають ряд альтернатив при ухваленні рішень і вибирають кращу. Але в...

Continue Reading

Особливості й причини формування енергетичних систем: обґрунтування державного регулювання в сфері електроенергетики (реферат)

0 Comment on Особливості й причини формування енергетичних систем: обґрунтування державного регулювання в сфері електроенергетики (реферат)

Особливості й причини формування енергетичних систем: обґрунтування державного регулювання в сфері електроенергетики Електроенергетична галузь була об’єднана в результаті бурхливого зростання споживання електроенергії, пов’язаного із створенням та удосконаленням електроприводу і відкриттям технічних можливостей передачі електроенергії на значні відстані. В цьому відношенні...

Continue Reading

Освітня політика як орієнтир людського розвитку України (реферат)

0 Comment on Освітня політика як орієнтир людського розвитку України (реферат)

Освітня політика як орієнтир людського розвитку України   Необхідність своєчасного і правильного реагування на виклики епохи потребує утвердження нової парадигми освіти. На відміну від традиційної освітньої моделі, що базувалася на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання у...

Continue Reading

Удосконалення процесу розроблення та реалізації стратегічного плану розвитку регіонів та окремих територій (реферат)

0 Comment on Удосконалення процесу розроблення та реалізації стратегічного плану розвитку регіонів та окремих територій (реферат)

Удосконалення процесу розроблення та реалізації стратегічного плану розвитку регіонів та окремих територій Подальший розвиток територій, сіл, міст, районів, областей та й держави в цілому неможливий без добре обґрунтованих стратегічних планів, які є невідcємною частиною стратегічного управління. В процесі дослідження використані...

Continue Reading

Сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні (реферат)

0 Comment on Сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні (реферат)

Сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні   Інформаційне забезпечення є важливою функціє у державно-управлінської діяльності. За відсутності необхідної інформації складно приймати об’єктивні  та своєчасні державні управлінські рішення. У зв’язку з цим, робота державних органів має забезпечуватися...

Continue Reading