Інноваційний розвиток освіти як об’єкт державного управління У сучасній науковій літературі загальноприйнятого визначення поняття «інноваційний розвиток освіти» немає. Не зафіксовано воно і в «Енциклопедії освіти»[3]. Натомість є чимало визначень цього поняття в економічній літературі. Так, С. Ілляшенко  інноваційний науково-технічний розвиток розглядає...

Подробнее

Позитивні важелі регулювання інвестиційної активності та орієнтири для побудови дієвої інвестиційної політики України Запровадження пільгових кредитів не завжди було підкріплене жорстким контролем за цільовим використанням уповноваженими банками і державними органами виділених коштів. Для пожвавлення інвестиційної активності іноземних інвесторів наприкінці 90-х...

Подробнее

Планування медико-санітарного забезпечення населення в надзвичайних ситуаціях   Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій технічного та природного характеру» [1] містить ст.13 «Медичний захист», та відносить медичний захист до сфери компетенції ДСМК. У ст. 13 цього Закону...

Подробнее

Екологічний фактор у функціонуванні суспільного виробництва для регулювання співвідношення попиту і пропозиції   У другій половині ХХ ст. сформувались чотири характерні напрямки поглядів на проблеми взаємодії суспільства і навколишнього природного середовища — від крайнього техноцентристського до крайнього екологоцентристського [3, с....

Подробнее

Промислова політика та кластеризація економіки Кластерна політика фокусується як на підтримці вже існуючих кластерів, так і створенні нових. Кластерна ініціатива розглядається як практична дія для посилення кластерного розвитку. На сьогодні в ЄС зафіксовано більш як 2000 регіональних кластерів, які класифікуються...

Подробнее

Підвищення ефективності державної служби – як важливий чинник інноваційно-інвестиційного розвитку України   Актуальною перспективою професійного формування особистості державного службовця та його самореалізації на державній службі є розвиток кар’єрних нахилів. Успішно спланований та вдало реалізований план проходження по соціальних сходинках є...

Подробнее

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ  Поняття «криза» походить від грецького «crisis» та означає вирок з якого-небудь питання. Кризова ситуація є перемни моментом у функціонуванні будь-якої системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно нового реагування з...

Подробнее

Вибір найбільш прийнятних способів та оптимальний характер втручання держави в діяльність соціальної сфери    У сучасних умовах у країнах з розвинутою ринковою економікою скорочення масштабів прямого державного втручання супроводжується не послабленням економічних функцій держави, а їхнім ускладненням. Перебудова системи регулювання,...

Подробнее

Механізми державної політики розширеного відтворення та створення достатнього рівня потенціалу національної економіки   В умовах «виснаження» фінансової та грошової систем усі намагання забезпечити інноваційно-технологічний прорив та реалізувати будь-який найбільш вдалий інвестиційний проект – марні. Фінансові та грошові ресурси української економіки...

Подробнее

Механізми управління розвитком житлового господарства   Важливу роль в економічній діяльності держави відіграє правова база, що є передумовою ефективного функціонування ринкової економіки. Необхідна правова база передбачає такі заходи, як надання законного статусу підприємцям, визначає права фізичних та юридичних осіб і...

Подробнее
Страница 14 из 113« Первая...1213141516...203040...Последняя »