Делегування повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування (реферат)

0 Comment on Делегування повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування (реферат)

Делегування повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування Згідно статті 143 Конституції України, органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади [1]. В Україні практика делегування повноважень виникла під час становлення незалежності, що пояснюється недовірою керівництва держави, яке...

Continue Reading

Концептуальні засади демонополізації житлово-комунального господарства (реферат)

0 Comment on Концептуальні засади демонополізації житлово-комунального господарства (реферат)

Концептуальні засади демонополізації житлово-комунального господарства    Можливість створення конкурентного середовища й підходи до демонополізації об’єктів комунального призначення досить різні для підприємств різних підгалузей. За ознакою можливості створення конкурентного середовища можна умовно виділити наступні чотири групи підгалузей: 1. Потенційно конкурентні, де...

Continue Reading

Громадські гуманітарні ради як інструмент вдосконалення державної гуманітарної політики (реферат)

0 Comment on Громадські гуманітарні ради як інструмент вдосконалення державної гуманітарної політики (реферат)

Громадські гуманітарні ради як інструмент вдосконалення державної гуманітарної політики Перші спроби акумулювати інтелектуальний потенціал наукової еліти українського суспільства з метою формування основних засад державної гуманітарної політики були зроблені Л.Кучмою.  Згідного з розпорядженням другого Президента України від 21 січня 2000р. створювалася...

Continue Reading

Cтан довкілля як складова державної демографічної політики в Україні (реферат))

0 Comment on Cтан довкілля як складова державної демографічної політики в Україні (реферат))

Cтан довкілля як складова державної демографічної політики в Україні   Стан екології в Україні по багатьом показникам є вкрай загрозливим, про що свідчать щоквартальні звіти Міністерства охорони навколишнього природного середовища України. Зокрема, лише за другий квартал 2009 року середні концентрації...

Continue Reading

Роль організаційної культури в діяльності підприємств торгівлі (реферат)

0 Comment on Роль організаційної культури в діяльності підприємств торгівлі (реферат)

Роль організаційної культури в діяльності підприємств торгівлі   Мета організаційної культури на підприємстві полягає у забезпеченні високої прибутковості підприємства за рахунок максимізації ефективності менеджменту та якісного поліпшення діяльності підприємства в цілому [6] за допомогою: ?   вдосконалення управління людськими ресурсами; ?  ...

Continue Reading

Пріоритетні напрями реалізації мовної політики європейського союзу (реферат)

0 Comment on Пріоритетні напрями реалізації мовної політики європейського союзу (реферат)

Пріоритетні напрями реалізації мовної політики європейського союзу Об’єднання європейських країн призвело до створення багатомовного середовища та необхідності визначення певних принципів і правил співіснування як окремих країн-членів, так і об’єднання загалом. Виникла необхідність в реалізації організаційних та технічних заходів, в управлінні...

Continue Reading

Базові механізми людської пам\’яті як сутнісний фундамент в управлінні якістю неперервної освітою (реферат)

0 Comment on Базові механізми людської пам\’яті як сутнісний фундамент в управлінні якістю неперервної освітою (реферат)

Базові механізми людської пам’яті як сутнісний фундамент в управлінні якістю неперервної освітою Яскравим прикладом є американський вчений Джефф Хокінс [1], успіх якого для багатьох є взірцем щасливої кар’єри та долі. В 1996 році заснована ним компанія Palm випустила кишеньковий комп’ютер...

Continue Reading

Державне реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва регіону (реферат)

0 Comment on Державне реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва регіону (реферат)

Державне реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва регіону Об’єктами земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва є землі сільськогосподарського призначення (рілля, землі під багаторічними насадженнями, сіножатями і пасовищами) всіх форм власності й господарювання. Суб’єктами земельних відносин є окремі громадяни (фізичні...

Continue Reading

Визначення стратегічних напрямів розвитку агропромислового виробництва регіону (реферат)

0 Comment on Визначення стратегічних напрямів розвитку агропромислового виробництва регіону (реферат)

Визначення стратегічних напрямів розвитку агропромислового виробництва регіону Категорії “стратегія”, “стратегія розвитку”, “стратегічні напрями” поки що не мають єдиного наукового визначення. В енциклопедичних виданнях і наукових публікаціях наводяться дещо різні за сутністю і змістом їх тлумачення. Так, “Современный экономический словарь” подає...

Continue Reading

Механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (реферат)

0 Comment on Механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (реферат)

Механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів   На сучасному етапі державна регіональна політика базується на використанні сукупності механізмів регулювання регіонального розвитку, до яких можна віднести: програмування регіонального розвитку; регулювання міжбюджетних відносин; централізовані капіталовкладення та інвестиційні субвенції;...

Continue Reading