Напрями розвитку державного управління торговельним та інвестиційним співробітництвом України з ФРН (реферат)

0 Comment on Напрями розвитку державного управління торговельним та інвестиційним співробітництвом України з ФРН (реферат)

Напрями розвитку державного управління торговельним та інвестиційним співробітництвом України з ФРН   На початку ці проблеми доведеться вирішувати в несприятливих умовах відсутності чітко вираженої довгострокової спеціалізації українського експорту на основі міжнародної спеціалізації виробництва і стійких ніш на єдиному ринку ЄС....

Continue Reading

Філософські засади елітної особистості (реферат)

0 Comment on Філософські засади елітної особистості (реферат)

Філософські засади елітної особистості   За загальним визнанням вчених, політиків, економістів, педагогів, громадських діячів багатьох країн світу та міжнародних організацій, саме освіта є найефективнішим, найперспективнішим шляхом вирішення багатьох проблем і водночас запорукою прогресу людства. Освіта – найголовніший чинник поступу високорозвинених...

Continue Reading

Управлінська технологія забезпечення вектору цивілізаційних змін «підприємство» — «Мікроцивілізація» — «Культурний лідер» (реферат)

0 Comment on Управлінська технологія забезпечення вектору цивілізаційних змін «підприємство» — «Мікроцивілізація» — «Культурний лідер» (реферат)

Управлінська технологія забезпечення вектору цивілізаційних змін «підприємство» — «Мікроцивілізація» — «Культурний лідер» Використання культурологічної парадигми, зокрема цивілізаційного підходу щодо дослідження суб’єктів господарської діяльності з метою пошуку нових шляхів економічного зростання та розвитку виявилися достатньо плідним, оскільки було розроблено теоретичні, методологічні...

Continue Reading

Лобізм і його роль в діяльності сучасних парламентів. шляхи удосконалення регламентації діяльності лобістів в парламенті України (реферат)

0 Comment on Лобізм і його роль в діяльності сучасних парламентів. шляхи удосконалення регламентації діяльності лобістів в парламенті України (реферат)

Лобізм і його роль в діяльності сучасних парламентів. шляхи удосконалення регламентації діяльності лобістів в парламенті України   Лобізм (від англ. — «кулуари») — термін, що позначає розгалужену систему контор і агентств монополій або організованих груп при законодавчих органах, що чинять...

Continue Reading

Критерії ефективності механізму державного регулювання агропродовольчого сектору економіки (реферат)

0 Comment on Критерії ефективності механізму державного регулювання агропродовольчого сектору економіки (реферат)

Критерії ефективності механізму державного регулювання агропродовольчого сектору економіки Одним із найважливішим елементів теорії державного регулювання економіки є визначення критерію (від грецьк. criterion – мірило для оцінки) його доцільності, оптимальності та ефективності. Звернемо увагу на ту обставину, що економічна ефективність є...

Continue Reading

Управління ресурсами при подоланні наслідків надзвичайних ситуацій (реферат)

0 Comment on Управління ресурсами при подоланні наслідків надзвичайних ситуацій (реферат)

Управління ресурсами при подоланні наслідків надзвичайних ситуацій Планування заходів з подолання наслідків НС, особливо медико-санітарних,  полягає у встановлені визначеної послідовності та способів виконання в окремих ситуаційних ділянках зони НС кожної із задач операції, розподіл зусиль і матеріальних ресурсів за окремими...

Continue Reading

Проблеми державного регулювання економічно-безпечного розвитку агропромислового виробництва (реферат)

0 Comment on Проблеми державного регулювання економічно-безпечного розвитку агропромислового виробництва (реферат)

Проблеми державного регулювання економічно-безпечного розвитку агропромислового виробництва   Не може викликати великих сумнівів той факт, що ринковий механізм господарювання, що склався в країні, представляється вкрай складним. Його елементи всі без виключення знаходяться між собою в такому взаємозв’язку, що органи державного...

Continue Reading

Тенденції і суперечності в державному регулюванні розвитку підприємницького клімату в Україні (реферат)

0 Comment on Тенденції і суперечності в державному регулюванні розвитку підприємницького клімату в Україні (реферат)

Тенденції і суперечності в державному регулюванні розвитку підприємницького клімату в Україні   Ускладнене регуляторне середовище в Україні створює суттєві бар’єри на шляху розвитку підприємництва, збільшення інвестицій та, відповідно, кількості робочих місць. Саме тому першочергової уваги влади в Україні потребує невідкладне...

Continue Reading

Фінансовий контроль, в контексті ефективності використання коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-техні

0 Comment on Фінансовий контроль, в контексті ефективності використання коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-техні

Фінансовий контроль, в контексті ефективності використання коштів державного бюджету на фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки   Наука – це надійна запорука подальшого розвитку суспільства, духовного і матеріального збагачення всіх громадян країни. При розробці та реалізації стратегічних програм розвитку...

Continue Reading

Державне управління у сфері забезпечення функціонування сімейних форм виховання дітей, що залишились без піклування батьків. (реферат)

0 Comment on Державне управління у сфері забезпечення функціонування сімейних форм виховання дітей, що залишились без піклування батьків. (реферат)

Державне управління у сфері забезпечення функціонування сімейних форм виховання дітей, що залишились без піклування батьків.   Створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, виховання та утримання дітей за принципом родинності є головними засадами державної політики щодо...

Continue Reading