Історичний розвиток державного податкового менеджменту на території України (реферат)

0 Comment on Історичний розвиток державного податкового менеджменту на території України (реферат)

Реферат на тему: Історичний розвиток державного податкового менеджменту на території України Наповнення державної скарбниці в усі часи історичного розвитку державності на території України було досить актуальним. Ефективність вирішення питання наповнення дохідної частини державного бюджету завжди залишалося за вмінням держави керувати...

Continue Reading

Проблеми оподаткування додаткових благ: теоретичний аспект (реферат)

0 Comment on Проблеми оподаткування додаткових благ: теоретичний аспект (реферат)

Реферат на тему: Проблеми оподаткування додаткових благ: теоретичний аспект Найбільші проблеми та ерозію податкової бази у сфері індивідуального прибуткового оподаткування трудових доходів викликає те, що з неї зникають додаткові блага, що одержуються індивідуальним платником – або через те, що деякі...

Continue Reading

Оподаткування доходів фізичних осіб від купівлі-продажу земельних ділянок: українські реалії та зарубіжний досвід (реферат)

0 Comment on Оподаткування доходів фізичних осіб від купівлі-продажу земельних ділянок: українські реалії та зарубіжний досвід (реферат)

Реферат на тему: Оподаткування доходів фізичних осіб від купівлі-продажу земельних ділянок: українські реалії та зарубіжний досвід В останні роки ринок землі в Україні зазнав бурхливого розвитку, динаміка цін на земельні ділянки продовжує зростати, наздоганяючи європейські, збільшується кількість суб’єктів, які отримують...

Continue Reading

Гармонізація національних податкових систем в умовах фінансової глобалізації та міжнародної економічної інтеграції (реферат)

0 Comment on Гармонізація національних податкових систем в умовах фінансової глобалізації та міжнародної економічної інтеграції (реферат)

Реферат на тему: Гармонізація національних податкових систем в умовах фінансової глобалізації та міжнародної економічної інтеграції Пошук вектора подальшого розвитку фінансових реформ в Україні значною мірою пов’язаний із принциповою невизначеністю відносин України до європейських і світових інтеграційних процесів, які проходять як...

Continue Reading

Напрями модернізації системи оподаткування (реферат)

0 Comment on Напрями модернізації системи оподаткування (реферат)

Реферат на тему: Напрями модернізації системи оподаткування Проведемо аналіз пропозицій різних авторів щодо напрямів модернізації податку на додану вартість і системи оподаткування в цілому. У найбільш узагальненому вигляді тут проглядаються два напрями. Перший полягає у підвищенні ролі прямого оподаткування, але...

Continue Reading

Система оподаткування в ракурсі соціальної політики (реферат)

0 Comment on Система оподаткування в ракурсі соціальної політики (реферат)

Реферат на тему: Система оподаткування в ракурсі соціальної політики Система оподаткування є складовою частиною перш за все бюджетно-фінансової та економічної політики держави, яка в умовах ринкових відносин виконує функції макроекономічного стабілізатора та регулятора економічних процесів. У свою чергу податкову систему...

Continue Reading

Основні напрями ефективності контролю на підприємствах (реферат)

0 Comment on Основні напрями ефективності контролю на підприємствах (реферат)

Реферат на тему: Основні напрями ефективності контролю на підприємствах Реформування форм власності в нашій державі та створення певного механізму господарювання викликали суттєві зміни в організації та методах здійснення контрольно-ревізійної діяльності на всіх стадіях управління. У системі контрольно-ревізійної діяльності винятково важливе...

Continue Reading

Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат

0 Comment on Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат

Реферат на тему: Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних платникам податків та їх деклараціях з ПДВ Одним із завдань управління є забезпечення рівномірності завантаження кожного виконавця при роздачі їм однотипних завдань....

Continue Reading

Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби (реферат)

0 Comment on Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби (реферат)

Реферат на тему: Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби На сучасний момент Україна стоїть на переломному етапі власного розвитку. На нашу думку, існує два можливих варіанти розвитку подій. Один — назавжди залишитися ізгоєм серед країн Європи, країною з низьким...

Continue Reading

Уникнення подвійного оподаткування як напрям удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні (реферат)

0 Comment on Уникнення подвійного оподаткування як напрям удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні (реферат)

Реферат на тему: Уникнення подвійного оподаткування як напрям удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні Розширення міжнародного співробітництва, переміщення капіталу, товарів, послуг неминуче породжують багатомірність (подвійність) оподаткування. Подвійне оподаткування характеризує таку ситуацію, коли відбувається як горизонтальне, так і вертикальне накладання одних...

Continue Reading