Оптимізація оподаткування як засіб запобігання ухилення від сплати ПДВ (реферат)

0 Comment on Оптимізація оподаткування як засіб запобігання ухилення від сплати ПДВ (реферат)

Реферат на тему: Оптимізація оподаткування як засіб запобігання ухилення від сплати ПДВ Лише зовсім недавно в українській науковій літературі з’явилися нові терміни: “податкове планування”, “податковий менеджмент”, “оптимизація оподаткування”. При цьому податкові органи і платники податків зайняли практично діаметральні позиції щодо...

Continue Reading

Можливості оптимізації бази і ставок оподаткування податком на прибуток (реферат)

0 Comment on Можливості оптимізації бази і ставок оподаткування податком на прибуток (реферат)

Реферат на тему: Можливості оптимізації бази і ставок оподаткування податком на прибуток Цілісність і збалансованість системи оподаткування доходів – одна з найважливіших умов забезпечення економічного зростання та соціально-політичної стабільності будь-якої країни. Для більшості постсоціалістичних країн швидкий перехід від адміністративно-командної економіки...

Continue Reading

Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств (реферат)

0 Comment on Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств (реферат)

Реферат на тему: Удосконалення методики обліку та оцінки фінансових інвестицій спільних підприємств Діяльність спільних підприємств (далі – СП) залежить від особливостей економічного механізму їхнього створення та функціонування, тобто вона може відбуватися аналогічно до дії інших підприємств з метою реалізації суб’єктам...

Continue Reading

Вплив системи оподаткування на господарську діяльність у регіоні (реферат)

0 Comment on Вплив системи оподаткування на господарську діяльність у регіоні (реферат)

Реферат на тему: Вплив системи оподаткування на господарську діяльність у регіоні У процесі виконання своїх насамперед фіскальних функцій податкова система тісно взаємодіє з суб’єктами господарської діяльності, які є основними платниками податків у будь-якому регіоні. Характер взаємозв’язків податкової та господарської діяльності...

Continue Reading

Організація обліку матеріальних запасів (реферат)

0 Comment on Організація обліку матеріальних запасів (реферат)

Реферат на тему: Організація обліку матеріальних запасів Реформування бухгалтерського обліку в Україні не проходить повз таку ділянку, як облік запасів. Оскільки запаси є однією з основних складових господарської діяльності будь-якого підприємства, а особливо переробної промисловості, то правильна організація обліку є...

Continue Reading

Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів (реферат)

0 Comment on Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів (реферат)

Реферат на тему: Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів c «Методологічні засади забезпечення контрольних функцій ДПС у сфері обігу підакцизних товарів» Невідповідність функціонування державної податкової служби умовам перехідної економіки призвела до необхідності впровадження Програми модернізації...

Continue Reading

Комп’ютерні технології у податковому аудиті (реферат)

0 Comment on Комп’ютерні технології у податковому аудиті (реферат)

Реферат на тему: Комп’ютерні технології у податковому аудиті Податкова система в Україні немає давньої історії, але, як будь-яка інша країна, наша держава прагне побудувати таку податкову систему, яка спроможна буде виконувати свою основну місію (роль) – збирати своєчасно та в...

Continue Reading

Методи дослідження явища сезонності та їхнє використання у сфері податкового контролю (реферат)

0 Comment on Методи дослідження явища сезонності та їхнє використання у сфері податкового контролю (реферат)

Реферат на тему: Методи дослідження явища сезонності та їхнє використання у сфері податкового контролю Економіка будь-якої країни має сезонний характер функціонування і розвитку, не є винятком і податкова система. Коливання обсягів продажу та виробництва характерні для будь-якого підприємства і було...

Continue Reading

Методологічні засади податкового менеджменту (реферат)

0 Comment on Методологічні засади податкового менеджменту (реферат)

Реферат на тему: Методологічні засади податкового менеджменту Податки – це об’єктивне явище, визване до життя появою інституту держави. Хоча податки і породжені державою, але водночас вони визначають і основу її добробуту. В усі часи держава потребувала фінансової бази для забезпечення...

Continue Reading

Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку (реферат)

0 Comment on Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку (реферат)

Реферат на тему: Взаємообумовленість оподаткування та економічного розвитку підвищення ефективності оподаткування безпосередньо залежить не тільки від успішної реалізації науково обґрунтованої податкової політики, запровадження та суворого дотримання норм податкового законодавства, спрямованого, зокрема, на забезпечення цивілізованих відносин податкової і виробничої сфер, а...

Continue Reading