Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки (реферат)

0 Comment on Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки (реферат)

Реферат на тему: Теоретичні аспекти організації податкового контролю в галузях економіки Завдання організації податкового контролю в галузевому аспекті поставлене відносно недавно і проблем у зв’язку з цим налічується більше ніж відповідей. Проблеми пов’язані як із визначенням самого поняття податкового контролю,...

Continue Reading

Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення (реферат)

0 Comment on Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення (реферат)

Реферат на тему: Проект податкового кодексу України: деякі проблеми та межі їх вирішення Сьогодні всім зрозуміло, що діюча в Україні система оподаткування має ряд суттєвих недоліків. Перш за все, це надвисокий податковий тиск та винятково фіскальна спрямованість, слабкість механізмів позитивного...

Continue Reading

Особливості обліку витрат на зернопереробних підприємствах (реферат)

0 Comment on Особливості обліку витрат на зернопереробних підприємствах (реферат)

Реферат на тему: Особливості обліку витрат на зернопереробних підприємствах Сьогодні основною проблемою зернопереробних підприємств є організація виробничого обліку, за допомогою якого забезпечується оперативний контроль за зниженням витрат на виробництво і досягається конкурентоспроможність сільського господарства, як галузі на внутрішньому та зовнішньому...

Continue Reading

Бухгалтерський облік витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу і ставової риби (реферат)

0 Comment on Бухгалтерський облік витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу і ставової риби (реферат)

Реферат на тему: Бухгалтерський облік витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу і ставової риби Сучасні системи обліку, впроваджені в ставових рибницьких господарствах, практично не забезпечують потреби управління. За даними експертів, підприємства 90 % часу і ресурсів повинні витрачати на побудову і...

Continue Reading

Аналіз ризику несплати податків із застосуванням методів нечіткої логіки (реферат)

0 Comment on Аналіз ризику несплати податків із застосуванням методів нечіткої логіки (реферат)

Реферат на тему: Аналіз ризику несплати податків із застосуванням методів нечіткої логіки Відповідно до наказу ДПА України від 23.02.05 № 78 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілу платників податків за категоріями уваги та їх супроводження органами державної податкової служби” [1]...

Continue Reading

Концептуальні засади оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки (реферат)

0 Comment on Концептуальні засади оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки (реферат)

Реферат на тему: Концептуальні засади оподаткування в умовах ринкової трансформації економіки В умовах ринкової трансформації економіки України перед державою виникла проблема побудови гнучкої та водночас фіскально ефективної податкової системи. Останнє необхідне для здійснення державного регулювання економічної активності. Застосування при цьому...

Continue Reading

Проблеми формування ефективної структури служб, задіяних в адмініструванні податків (реферат)

0 Comment on Проблеми формування ефективної структури служб, задіяних в адмініструванні податків (реферат)

Реферат на тему: Проблеми формування ефективної структури служб, задіяних в адмініструванні податків Ефективність управління будь-яким процесом перш за все залежить від оптимальності структури задіяних органів. Саме цей чинник, на нашу думку, справляє вирішальний вплив на швидкість прийняття рішень, їх адекватність...

Continue Reading

Соціальний експеримент у податковій сфері (реферат)

0 Comment on Соціальний експеримент у податковій сфері (реферат)

Реферат на тему: Соціальний експеримент у податковій сфері У 2004 р. відзначається восьма річниця з моменту створення державної податкової служби України. За цей порівняно короткий строк завершився період її становлення і розпочався період удосконалення. ДПС України стала масовою організацією, нині...

Continue Reading

Податки в системі державних доходів України (реферат)

0 Comment on Податки в системі державних доходів України (реферат)

Реферат на тему: Податки в системі державних доходів України Становлення та розвиток податкової системи України свідчать про її переважну роль у формуванні та розподілі фінансових ресурсів держави. Але найбільш дієвий вплив система оподаткування має на функціонування підприємницьких структур, тобто на...

Continue Reading

Податкова політика держави в нафтогазовій промисловості України: реальність і напрями вдосконалення (реферат)

0 Comment on Податкова політика держави в нафтогазовій промисловості України: реальність і напрями вдосконалення (реферат)

Реферат на тему: Податкова політика держави в нафтогазовій промисловості України: реальність і напрями вдосконалення Нафтогазова промисловість відіграє в економіці України особливу роль, виконуючи функцію забезпечення енергетичної безпеки держави. Тому вирішення питання оптимізації державної політики у цій галузі в сучасних умовах...

Continue Reading