Реферат на тему: Інвестиційні податкові кредити як фактор фінансового розвитку регіону Інвестиційна діяльність є однією з найважливіших умов стабілізації економіки і переходу до активних відтворювальних процесів. Вона може здійснюватися за рахунок досить широкого кола джерел – власних фінансових ресурсів інвестора...

Подробнее

Реферат на тему: Напрями подальшого удосконалення підсистеми прямого оподаткування в Україні Одним з найдієвіших важелів регулювання розвитку економіки є пряме оподаткування. Разом з тим, як зазначно у Посланні Президента України до Верховної Ради України „Про внутрішнє і зовнішнє становище України...

Подробнее

Реферат на тему: Вплив оподаткування на фінансування підприємств у трансформаційній економіці Донині продовжує залишатися гострим питання фінансування підприємств різних форм власності. Фінансування реального сектора економіки є проблемним питанням внаслідок завищених кредитних ставок, які зберігаються значними впродовж останніх років, незважаючи на...

Подробнее

Реферат на тему: Оцінювання точок лаффера на основі двопараметричного методу Створення економіко-математичних моделей податкових процесів на мікрорівні повинно базуватись на апробованих макромоделях, що відображають соціально-економічні процеси території, на якій функціонує господарюючий суб’єкт чи галузь. Для цілеспрямованої роботи над даною проблемою...

Подробнее

Реферат на тему: Моделі мотивації ухилення від сплати податків Шляхи ухилення від сплати податків можна поділити на легальні і нелегальні. Легальні – це зменшення розміру сплачених податків шляхом юридично та економічно обґрунтованих методів, не виходячи за межі існуючого законодавства [1]....

Подробнее

Реферат на тему: Еластичність цін пропозиції відносно ставок податку на додану вартість та податку на прибуток У ході реальних реформ в умовах неврегульованості податкового навантаження на галузі економіки і масштабного спаду виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції особливого значення...

Подробнее

Реферат на тему: Оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті сучасної податкової політики Загальновідомо, що надмірне податкове навантаження є негативним фактором державної податкової політики, який відповідним чином впливає на розвиток економічних відносин у країні, стримує ділову активність суб’єктів господарювання, сповільнює...

Подробнее

Реферат на тему: Переоцінка об’єктів бухгалтерського обліку відповідно до зміни цін і впливу інфляції: досвід зарубіжних країн та України Зміна купівельної спроможності грошей притаманна товарно-грошовим відносинам. Інфляційні процеси поступово (з більшою чи меншою швидкістю) призводять до зміни цін на окремі...

Подробнее

Реферат на тему: Особливості та потенціал формування сучасної моделі податкової дисципліни в Україні Упродовж останніх двох років Україна робить досить впевнені кроки на шляху економічного зростання. Разом з тим складова прогресивних адміністративних змін у зміцненні процесу економічного росту реалізована не...

Подробнее

Реферат на тему: Сутність договірних зобов’язань і їхнє відображення в обліку Суцільне та безперервне спостереження у системі бухгалтерського обліку забезпечується за допомогою такого елементу методу, як документація. Тобто кожен факт господарського життя в обов’язковому порядку повинен супроводжуватися певним документом. Безпосереднє...

Подробнее
Страница 69 из 191« Первая...102030...6768697071...8090100...Последняя »