Реферат на тему: Податкове навантаження та тінізація суспільно-економічних відносин: зв’язки, залежності, засоби протидії Податкова система України має багато спільних рис із податковими системами розвинених країн світу. Ці риси особливо проявляються, якщо розглядати таку складову податкової системи, як система оподаткування. Основу...

Подробнее

Реферат на тему: Бухгалтерський і податковий облік витрат і їх вплив на фінансові результати Розподіл прибутку в державі є досить важливим у загальній теорії розподілу. Вирішення даної проблеми не може спиратися на загальнометодологічні принципи, відповідно до яких будуються розподільчі відносини...

Подробнее

Реферат на тему: Методи обліку, калькулювання та узагальнення собівартості продукції: сучасний стан і шляхи удосконалення tc «Методи обліку, калькулювання та узагальнення собівартості продукції\: сучасний стан і шляхи удосконалення» Матеріальні витрати, тобто затрати сировини, матеріалів, палива тощо, в системі калькулювання і...

Подробнее

Реферат на тему: Оптимізація адміністрування акцизного збору на лікеро-горілчані напої Ще наприкінці 19 століття фінансовою наукою було сформульовано визначення податкової системи, її функцій, порушено питання про ефективність. Виходячи з домінуючої фіскальної функції, ефективність визначалася двома факторами: повнотою виявлення джерел доходу...

Подробнее

Реферат на тему: Визначення прибутку для оподаткування Кінцевим фінансовим результатом діяльності та основним джерелом, за рахунок якого підприємство розвиває свою матеріальну базу, стимулює працю, виплачує дивіденди засновникам, є прибуток. Тому питання оподаткування прибутку займає важливе місце у діяльності підприємства. Від...

Подробнее

Реферат на тему: Ретроспективний аналіз становлення та розвитку прибуткового оподаткування юридичних осіб Відсутність окресленої системи прибуткового оподаткування юридичних осіб в першу чергу пов’язана з відсутністю надійної концептуальної бази в галузі фінансів і податків. Підтвердженням цього слугують дискусії з питання про...

Подробнее

Реферат на тему: Базові принципи реформування системи оподаткування в Україні Проблема полягає у тому, що із проголошенням незалежності Україна стала на шлях самостійного розвитку з метою побудови ефективної, соціально орієнтованої ринкової економіки, в основу якої було покладено класичну схему податків,...

Подробнее

Реферат на тему: Облік і контроль на підприємствах малого бізнесу Входження України в європейську співдружність країн потребує докорінної перебудови господарського механізму переважно щодо розвитку підприємств малого бізнесу. У розрахунках Науково-дослідного інституту економіки в Україні повинно бути організовано до 2008 року...

Подробнее

Реферат на тему: Конвенціональні та інвестиційні аспекти оподаткування нерезидентів в Україні Глобалізація, територіальне розширення Європейського Союзу, економічна інтеграція та міжнародна міграція людей і капіталів суттєво впливають на фінансово-економічні процеси в Україні і, зокрема, на оподаткування. Створення спільних підприємств, рух робочої...

Подробнее

Реферат на тему: Облік і оподаткування орендної плати за землю Нагальним питанням і водночас проблемою сьогодення є використання земель. Перш за все, необхідно платити за землі, якими користуємося. При цьому саме плата за землю, складовою якої є орендна плата, і...

Подробнее
Страница 68 из 191« Первая...102030...6667686970...8090100...Последняя »