Проблеми оподаткування та шляхи удосконалення податкової системи (реферат)

0 Comment on Проблеми оподаткування та шляхи удосконалення податкової системи (реферат)

Реферат на тему: Проблеми оподаткування та шляхи удосконалення податкової системи Сьогодні у країнах із перехідною економікою склалася ситуація, коли при реформуванні господарського комплексу та трансформації податкової системи не можуть не враховуватись масштаби розвитку такого економічного явища, як тіньова економіка, а...

Continue Reading

Аріма-моделі в аналізі податкового потенціалу підприємства (реферат)

0 Comment on Аріма-моделі в аналізі податкового потенціалу підприємства (реферат)

Реферат на тему: Аріма-моделі в аналізі податкового потенціалу підприємства Економетричні методи та моделі все більше використовують не тільки у прогнозуванні, а й для підтвердження певних гіпотез щодо розвитку економічних процесів, для емпіричного тестування економічної теорії, розробки та аналізу сценаріїв економічного...

Continue Reading

Організація обліку розрахунків банківськими платіжними картками (реферат)

0 Comment on Організація обліку розрахунків банківськими платіжними картками (реферат)

Реферат на тему: Організація обліку розрахунків банківськими платіжними картками В основу формування нової фінансової інфраструктури в державі покладено масове застосування платіжних карткових систем. Держателями банківських платіжних карток у світі на сучасному етапі є понад один мільярд людей. В Україні платіжні...

Continue Reading

Модернізація податкової служби як складова кодифікації податкового законодавства України (реферат)

0 Comment on Модернізація податкової служби як складова кодифікації податкового законодавства України (реферат)

Реферат на тему: Модернізація податкової служби як складова кодифікації податкового законодавства України Аналіз позитивних показників зростання ВВП за останні три роки свідчить про те, що економічний стан України залишається досить складним. Подальший розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки у нашій країні,...

Continue Reading

Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи (реферат)

0 Comment on Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи (реферат)

Реферат на тему: Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування податкової системи Фіскальна ефективність податків як їхня спроможність наповнювати бюджет піддається впливу багатьох чинників. У ході наукових досліджень останніх часів прийнято було звертати більше уваги на здатність забезпечувати доходи бюджету, закладену...

Continue Reading

Непряме оподаткування в Україні: тенденції та перспективи (реферат)

0 Comment on Непряме оподаткування в Україні: тенденції та перспективи (реферат)

Реферат на тему: Непряме оподаткування в Україні: тенденції та перспективи Податки – складна і багатогранна фінансова категорія. З одного боку – це головне джерело наповнення бюджету, з іншого – засіб регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Саме тому проблемі оподаткування економісти приділяють...

Continue Reading

Облік фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах: управлінський аспект (реферат)

0 Comment on Облік фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах: управлінський аспект (реферат)

Реферат на тему: Облік фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах: управлінський аспект Фінансовий результат є узагальнюючим показником, який характеризує ефективність господарської діяльності, як підприємства у цілому, так і окремих його структурних підрозділів. У цьому показнику відображаються майже всі аспекти діяльності:...

Continue Reading

Податкові регулятори залучення в Україну інвесторів-нерезидентів (реферат)

0 Comment on Податкові регулятори залучення в Україну інвесторів-нерезидентів (реферат)

Реферат на тему: Податкові регулятори залучення в Україну інвесторів-нерезидентів Залучення іноземних інвестицій в економіку України – надзвичайно важливий напрям фінансово-економічної політики держави. Особливостям іноземного інвестування присвячено велику кількість робіт як західних, так і вітчизняних економістів. Серед них: Дж. Х. Даннінг,...

Continue Reading

Оподаткування та функціонування спеціалізованих небанківських фінансових установ (реферат)

0 Comment on Оподаткування та функціонування спеціалізованих небанківських фінансових установ (реферат)

Реферат на тему: Оподаткування та функціонування спеціалізованих небанківських фінансових установ У процесі переходу вітчизняного фінансового сектора від планової до ринкової системи господарювання відбулась децентралізація фінансової системи з утворенням спочатку дворівневої банківської системи, а згодом і появою небанківських фінансових інститутів. У...

Continue Reading

Державна підтримка сільського господарства та напрями її удосконалення (реферат)

0 Comment on Державна підтримка сільського господарства та напрями її удосконалення (реферат)

Реферат на тему: Державна підтримка сільського господарства та напрями її удосконалення Державна підтримка та стимулювання сільськогосподарського виробництва викликана об’єктивними особливостями його функціонування. Разом з тим на сьогодні майже кожним програмним документом Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України визнана необхідність її...

Continue Reading