Ревізія витрат і фактичної собівартості продукції (реферат)

0 Comment on Ревізія витрат і фактичної собівартості продукції (реферат)

Реферат на тему: Ревізія витрат і фактичної собівартості продукції 1. Перевірка обґрунтованості витрат і собівартості продукції Перевірка фактичної собівартості продукції є одним з важливих етапів ревізії. Ревізію потрібно починати з перевірки нормативної собівартості, перевірки звітів і калькулювання собівартості продукції за...

Continue Reading

Обробка й аналіз контрольно-ревізійної інформації в умовах комп’ютерних технологій (реферат)

0 Comment on Обробка й аналіз контрольно-ревізійної інформації в умовах комп’ютерних технологій (реферат)

Реферат на тему: Обробка й аналіз контрольно-ревізійної інформації в умовах комп’ютерних технологій У контрольно-ревізійних службах (управліннях, відділах, інших підрозділах), до функцій яких входить проведення ревізій, постійно зростає обсяг контрольної інформації. Це різні дані ревізій, тематичних перевірок, сигнали правоохоронних органів, друку...

Continue Reading

Контроль і ревізія результатів діяльності, капіталу та коштів спеціального призначення (реферат)

0 Comment on Контроль і ревізія результатів діяльності, капіталу та коштів спеціального призначення (реферат)

Реферат на тему: Контроль і ревізія результатів діяльності, капіталу та коштів спеціального призначення 1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю Метою контролю та ревізії доходів і результатів діяльності є перевірка повноти, правдивості та неупередженості інформації про доходи і...

Continue Reading

Координація діяльності контрольно-ревізійних і правоохоронних органів щодо здійснення контролю і попередження зловживань (реферат)

0 Comment on Координація діяльності контрольно-ревізійних і правоохоронних органів щодо здійснення контролю і попередження зловживань (реферат)

Реферат на тему: Координація діяльності контрольно-ревізійних і правоохоронних органів щодо здійснення контролю і попередження зловживань 1. Координація процедур контролюючих і правоохоронних органів Основу правового поля для втручання державних органів у діяльність суб’єктів господарювання становлять статті 41 і 67 Конституції України,...

Continue Reading

Контроль і ревізія коштів, касових і банківських операцій (реферат)

0 Comment on Контроль і ревізія коштів, касових і банківських операцій (реферат)

Реферат на тему: Контроль і ревізія коштів, касових і банківських операцій 1. Контроль і ревізія коштів і касових операцій Контроль і ревізія грошового обігу й ефективності використання коштів займають важливе місце в системі фінансово-господарського контролю. Це пояснюється тим, що система...

Continue Reading

Порядок перевірки облікової документації під час ревізії (реферат)

0 Comment on Порядок перевірки облікової документації під час ревізії (реферат)

Реферат на тему: Порядок перевірки облікової документації під час ревізії Поряд з фактичним контролем, пов’язаним із інвентаризацією цінностей і коштів на об’єктах підприємства, важливе місце під час ревізії займає перевірка фінансово-господарської діяльності на підставі облікової документації (первинних, зведених документів, облікових...

Continue Reading

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці (реферат)

0 Comment on Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці (реферат)

Реферат на тему: Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці 1. Завдання, джерела інформації, методичні прийоми і послідовність процедури контролю В умовах ринкових відносин виникає необхідність у радикальних змінах організації та стимулюванні праці. Найбільш адекватною для ринкових умов є організація...

Continue Reading

Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприє

0 Comment on Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприє

Реферат на тему: Права, обов’язки та відповідальність ревізорів. Використання методів аналізу фінансово-господарської діяльності під час ревізії і перевірок на підприємствах Ревізор – це посадова особа, що уповноважена відповідним органом управління (органом державної контрольно-ревізійної служби) виконувати контрольні функції щодо проведення ревізії...

Continue Reading

Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок (реферат)

0 Comment on Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок (реферат)

Реферат на тему: Порядок призначення та проведення ревізії і перевірок Порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою регламентується Інструкцією про порядок проведення ревізій і перевірок державною контрольно-ревізійною службою в Україні. Вона розроблена на підставі Закону України “Про державну контрольно-ревізійну...

Continue Reading

Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства (реферат)

0 Comment on Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства (реферат)

Реферат на тему: Оформлення результатів ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства 1. Порядок узагальнення і методика оформлення акта ревізії Однією із важливих процедур ревізії є узагальнення і систематизація результатів контролю, необхідних для складання акта ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства. Зокрема, складаються відомості вибіркової...

Continue Reading