Реферат на тему: Аудиторський ризик та методика його визначення Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Аудитор повинен чітко розуміти, у чому полягає аудиторський ризик, його суть, складові, як його визначити і його максимально допустимий рівень. Це дуже важлива проблема, оскільки...

Подробнее

Реферат на тему: Реформування податкової системи через європейський напрямок розвитку України В Україні, що здійснила європейський вибір, є необхідність постійно глибоко аналізувати всі явища і процеси, які мають місце в розвитку податкової системи, використання податків як інструменту державного регулювання. Для...

Подробнее

Реферат на тему: Акцизний збір: проблеми оподаткування тютюнових виробів в Україні з точки зору міжнародного досвіду Сучасна система акцизного оподаткування тютюнових виробів у державах – членах Європейського Союзу сформувалася у період переходу до утворення Європейського Союзу на засадах єдиного внутрішнього...

Подробнее

Реферат на тему: Історичний аспект розвитку податкової політики та можливості модернізації її інституту в Україні Сучасний стан розвитку податкових систем у країнах Заходу та в нових незалежних державах, до яких належить і Україна, наблизився до того моменту, коли зміни податків...

Подробнее

Реферат на тему: Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства У сучасних умовах інтенсивної інтеграції економіки України у світове господарство і потреби в активізації та нарощуванні обсягів інвестиційної діяльності в державі, важливого значення набуває амортизаційна політика, як фактор формування...

Подробнее

Реферат на тему: Значення ефективної організації обліку дебіторської заборгованості Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності сyспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від наявності та ефективного управління цим видом...

Подробнее

Реферат на тему: Бухгалтерський облік: проблеми теорії та практики Нині як в теорії, так і в практиці ведення бухгалтерського обліку, існує ряд питань, які потребують вирішення. Одними з таких є: Питання перше — існування в теорії бухгалтерського обліку розподілу системи...

Подробнее

Реферат на тему: Акцизний збір: оподаткування сигарет послаблено бюджетом Ціни на сигарети суттєво відстають від загальної інфляції, а сам товар відповідно стає все більш доступним. За 5 років (2003 – 2007) споживчі ціни зросли у 1,8 раза, тоді як середня...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми внутрішньогосподарського контролю за здійсненням витрат та калькулюванням собівартості продукції Сучасні зміни в економічному житті України вимагають необхідність удосконалення теорії і практики організації внутрішньогосподарського контролю. У зв’язку з цим слід виділити, що основною проблемою сучасного внутрішньогосподарського контролю...

Подробнее

Реферат на тему: Напрямки розвитку аудиту в Україні Розвиток ринкових відносин в незалежній Україні, коли виникнення нових форм власності призвело до зіткнення інтересів власників підприємств і їх керуючих, поклало початок виникненню нової форми контролю, яку сьогодні називають аудитом. Відповідно до...

Подробнее
Страница 50 из 191« Первая...102030...4849505152...607080...Последняя »