Реферат на тему: Шляхи удосконалення податкової системи України Питання про вдосконалення податкової системи, що відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, сприяє інноваційно-інвестиційної моделі економічного зростання, знаходиться в центрі уваги наукової та громадської думки з часу здобуття незалежності України. Особливо сьогодні, на...

Подробнее

Реферат на тему: Значення ефективної організації обліку дебіторської заборгованості Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності сyспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від наявності та ефективного управління цим видом...

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми реформування системи оподаткування на сучасному етапі Одним з першочергових завдань ринкової реформи в Україні є створення ефективної податкової системи, яка б забезпечувала розвиток народногосподарського комплексу країни, підприємницького сектору, сприяла б підвищенню сукупного попиту, випуску конкурентоспроможної продукції,...

Подробнее

Реферат на тему: Удосконалення системи оподаткування в Україні на шляху до Євроінтеграції Податки, розвиваючись відповідно до розвитку держави, мають серйозну залежність від політичних рішень, оскільки держава є найвищою формою політичної організації суспільства. Тому теоретичні та методичні розробки в галузі оподаткування,...

Подробнее

Реферат на тему: Податкові пільги як стимул до ефективнішого виробництва На сучасному етапі розвитку державного регулювання економіки країни, важливими питаннями є створення умов для покращання стану справ у реальному секторі економіки, активізації інвестиційного процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства....

Подробнее

Реферат на тему: Проблеми реформування податкової політики України У більшості країн світу податки є «ефективним знаряддям державної політики» відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними...

Подробнее

Реферат на тему: Адаптація справляння податку на додану вартість у контексті участі України в євроітеграційних процесах Одним з необхідних заходів для формування ефективної ринкової економіки в Україні є активне входження в процеси міжнародної економічної інтеграції. З урахуванням того, що країни...

Подробнее

Реферат на тему: Удосконалення системи обліку, контролю і аналізу безготівкових розрахунків за продукцію та послуги в системі управління грошовими потоками підприємства У зв’язку з ускладненням умов діяльності суб’єктів господарювання урізноманітнився процес управління грошовими потоками підприємства як на макро-, так і...

Подробнее

Реферат на тему: Ремонт і поліпшення виробничих запасів Як правило, такі поняття як ремонт, поліпшення чи модернізація в першу чергу пов’язують з основними засобами. Дійсно, об’єкти основних засобів, використовуючись в господарській діяльності не один рік, іноді потребуючи поточних чи капітальних...

Подробнее

Реферат на тему: Побудова системи управлінського обліку в Україні З кожним днем збільшується кількість керівників українських підприємств, які припиняють сумніватися в необхідності вести облік, відмінний від бухгалтерського, який практично повністю зосереджений на задоволенні потреб зовнішніх споживачів інформації. Управлінський же облік...

Подробнее
Страница 46 из 191« Первая...102030...4445464748...607080...Последняя »