Реферат на тему: Класифікація аудиту За характером виконуваної аудиторської роботи виділяють три типи аудиту: — Операційний аудит. — Аудит на дотримання нормативних вимог. — Аудит фінансової звітності. Операційний аудит. Операційний аудит — це перевірка будь-яких існуючих на підприємстві, в організації...

Подробнее

Реферат на тему: Аудит обліку експортних та імпортних операцій Аудит обліку експортних та імпортних операцій в основному проводиться за такими напрямами: — перевірка договірної документації та дотримання строків виконання договорів; — перевірка даних аналітичного та синтетичного обліку; — дотримання показників...

Подробнее

Реферат на тему: Аудит обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) Під кінець аудиторської перевірки аудитор перевіряє операції з оприбуткування і списання МШП. Згідно з П(С)БО 9 «Запаси» з 01.01.2000 р. до МПШ відносять предмети зі строком служби до одного року...

Подробнее

Реферат на тему: Аудит обліку грошових коштів Важливою складовою аудиторської перевірки фінансово-господарського стану підприємства є аудит грошових коштів, який проводиться за такими напрямками: аудит касових операцій; аудит операцій на поточному рахунку, аудит операцій на валютному та інших рахунках у банках....

Подробнее

Реферат на тему: Сутність, предмет, метод і об’єкти аудиту План 1. Сутність і визначення аудиту 1. Виникнення аудиту і його розвиток в Україні та країнах СНД 1. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності 4. Предмет, метод і об’єкти аудиторської діяльності...

Подробнее

Реферат на тему: Аудит дебіторської заборгованості Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10.1999 р.,...

Подробнее

Реферат на тему: Аудиторські докази План 1. Поняття аудиторських доказів (свідчень) 2. Джерела отримання аудиторських доказів 3. Процедури та прийоми отримання аудиторських доказів 1. Поняття аудиторських доказів (свідчень) Відповідно до Національного нормативу аудиту № 14 «Аудиторські докази», аудитор повинен отримати...

Подробнее

Реферат на тему: Аудит обліку наявності валютних коштів та їх руху Основною метою аудиту касових операцій в іноземній валюті є: — перевірка стану збереження наявності коштів у касі; — дотримання правил зберігання валютних коштів; — організація ведення касових операцій згідно...

Подробнее

Реферат на тему: Методи аудиту та критерії оцінки аудитором фінансової звітності План 1. Етапи проведення аудиту 2. Аудит облікових оцінок 3. Економічний аналіз аудиторських послуг 4. Події, які мають суттєвий вплив на аудиторський звіт і відбуваються після дати складання фінансової...

Подробнее

Реферат на тему: Організація інформаційного і технічного забезпечення а удиторської діяльності План 1. Сутність і зміст інформаційного забезпечення аудиторської діяльності 2. Організація технічного забезпечення аудиту 1. Сутність і зміст інформаційного забезпечення аудиторської діяльності Основне завдання інформаційного забезпечення аудиторської діяльності —...

Подробнее
Страница 43 из 191« Первая...102030...4142434445...506070...Последняя »