Реферат на тему: Бухгалтерський облік лізингових операцій Лізинг — це господарська операція, за якою лізингодавець передає лізингоодержувачу право користування активом за плату та на певний період. За принципом МСБО — перевага змісту над формою — лізингові операції класифікуються як кредитні...

Подробнее

Курсова робота Облік нематеріальних активів План Вступ 1.Теоретичні аспекти обліку наявності та руху нематеріальних активів 2. Синтетичний і аналітичний облік наявності та руху………… нематеріальних активів 3. Шляхи удосконалення обліку наявності та руху нематеріальних активів Висновки Список використаних джерел ВСТУП З...

Подробнее

Контрольна робота Скласти програму аудиту запасів. Приведіть види процедур при аудиті грошових коштів. Укажіть дії аудитора при заборгованості зі скінченим терміном позикової давност П Л А Н Скласти програму аудиту запасів. Приведіть види процедур при аудиті грошових коштів. Укажіть дії...

Подробнее

Реферат на тему: Джерела аудиторських доказів. Аудит операцій на рахунках у банку Джерела аудиторських доказів Об’єктивна істина повинна бути підтверджена доказами. Юридична література трактує поняття доказів як фактичні дані (свідчення) про обставини, що мають значення для прийняття правильного рішення. Докази...

Подробнее

Реферат на тему: Методика й організація аудиту активів підприємства План 1. Аудит обліку операцій з основними засобами 2. Аудит надходження, переміщення, вибуття та ліквідації основних засобів 3. Аудит ремонту основних засобів 4. Аудит обліку нематеріальних активів 5. Аудит обліку підзвітних...

Подробнее

Реферат на тему: Планування, стадії і процедури аудиту План 1. Загальний план аудиту 2. Аудиторська програма 3. Стадії і процедури аудиту 1. Загальний план аудиту Найважливішим методологічним принципом аудиту є планування. Планування — це вироблення головної стратегії і конкретних підходів...

Подробнее

Реферат на тему: Помилки і шахрайства, виявлення їх в обліку під час аудиторської перевірки План 1. Визначення помилок і шахрайства 2. Відповідальність керівництва підприємства й аудитора 3. Оцінювання помилок та шахрайства 4. Дії аудиторів у разі виявлення шахрайства та помилок...

Подробнее

Реферат на тему: Методика й організація внутрішнього аудиту План 1. Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність 2. Функції та завдання внутрішнього аудиту 3. Об’єкти внутрішнього аудиту 4. Особливості аудиту обліку в банківській діяльності 5. Аудит обліку страхових компаній 6....

Подробнее

Реферат на тему: Аудит обліку запасів Аудиторська перевірка операцій з матеріальними цінностями включає дослідження стану складського господарства та збереження матеріальних цінностей, нормування витрачання, оприбуткування, правильності оцінки купованих матеріальних цінностей, використання запасів на виробництві, перевірка операцій з МШП. Основна мета перевірки...

Подробнее

Реферат на тему: Критерії та методи аудиторської оцінки фінансової звітності Часто в спеціальній літературі, а особливо в аудиторській практиці, вживається поняття «критерії», і воно найбільш повно відповідає внутрішньому змісту проблеми, яка розглядається. Однак це поняття більшою мірою стосується оцінки звітності...

Подробнее
Страница 41 из 191« Первая...102030...3940414243...506070...Последняя »