Шахрайство та помилки в аудиті (реферат)

0 Comment on Шахрайство та помилки в аудиті (реферат)

Реферат на тему: Шахрайство та помилки в аудиті Відхилення в бухгалтерській звітності клієнта присутні майже завжди. Аудитори в ході перевірки зобов’язані виявити ту їх частину, в результаті якої суттєво перекручена звітність у цілому. Відхилення в бухгалтерській звітності можуть бути суттєвими...

Continue Reading

Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті (реферат)

0 Comment on Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті (реферат)

Реферат на тему: Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Аналітичні процедури в аудиті 1. Класифікація послуг, що надаються аудиторами. Класифікація означає встановлення зв’язку між елементами, вираженого в їх розміщенні у визначеному послідовному ряді чи системі відносно будь-яких загальних принципів Аудиторське дослідження...

Continue Reading

Консультаційні послуги аудиторських фірм (реферат)

0 Comment on Консультаційні послуги аудиторських фірм (реферат)

Реферат на тему: Консультаційні послуги аудиторських фірм План 1. Поняття та види аудиторських послуг 2. Консультаційні послуги 3. Консультування в різних галузях діяльності 1. Поняття та види аудиторських послуг Виходячи із Закону України «Про аудиторську діяльність»,’ до аудиту відносять перевірку...

Continue Reading

Аудит розрахунково-касових операцій (реферат)

0 Comment on Аудит розрахунково-касових операцій (реферат)

Реферат на тему: Аудит розрахунково-касових операцій План 1. Загальна методика проведення аудиту 2. Особливості проведення аудиту окремих активів і пасивів 3. Особливості нормативної бази готівково-розрахункових операцій 4. Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою 5. Аудит...

Continue Reading

Аудиторські звіти (реферат)

0 Comment on Аудиторські звіти (реферат)

Реферат на тему: Аудиторські звіти План 1. Аудиторські робочі документи 2. Суть, структура та види аудиторських висновків 3. Звіт аудитора керівництву господарюючого суб’єкта 1. Аудиторські робочі документи Суть робочої документації Документальне оформлення аудиторської перевірки складається з двох видів документації —...

Continue Reading

Історія розвитку аудиту (реферат)

0 Comment on Історія розвитку аудиту (реферат)

Реферат на тему: Історія розвитку аудиту План 1.1. Аудит в системі господарського контролю та його необхідність 1.2. Суть аудиту та його завдання 1.3. Виникнення аудиту в світі 1.4. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту 1.1. Аудит в системі господарського контролю та...

Continue Reading

Аудит розрахунків з бюджетом (реферат)

0 Comment on Аудит розрахунків з бюджетом (реферат)

Реферат на тему: Аудит розрахунків з бюджетом План 1. Мета та завдання аудиту розрахунків з бюджетом 2. Предметна область досліджень 3. Аудит розрахунків з бюджетом 1. Мета та завдання аудиту розрахунків з бюджетом Мета Метою аудиту розрахунків з бюджетом є...

Continue Reading

Дослідження аудитором можливих порушень (реферат)

0 Comment on Дослідження аудитором можливих порушень (реферат)

Реферат на тему: Дослідження аудитором можливих порушень При проведення аудиторського дослідження особливу увагу слід приділити виявленню навмисних порушень, тобто фактам шахрайства. Під шахрайством слід розуміти такі дії як змова, маніпуляція обліковими записами, знищення результатів господарських операцій, фальсифікація та підробка бухгалтерських...

Continue Reading

Аудиторський ризик та його складові (реферат)

0 Comment on Аудиторський ризик та його складові (реферат)

Реферат на тему: Аудиторський ризик та його складові Аудит — це складний процес, направлений на захист інтересів власника та зменшення до прийнятного рівня інформаційного ризику для інших користувачів бухгалтерської звітності. Інформаційний ризик — це ризик того, що звітна інформація, представлена...

Continue Reading

Вибір клієнта, погодження з клієнтом, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів) (реферат)

0 Comment on Вибір клієнта, погодження з клієнтом, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів) (реферат)

Реферат на тему: Вибір клієнта, погодження з клієнтом, договір на проведення аудиту та відповідальність аудиторських фірм (аудиторів). Аудит —- це підприємницька діяльність, яка здійснюється на підставі договору Договір на аудиторські послуги може укладатись з ініціативи клієнта або в результаті пропозиції...

Continue Reading