Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження. Серцево-судинна система та показники її діяльності (реферат)

0 Comment on Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження. Серцево-судинна система та показники її діяльності (реферат)

Реферат на тему: Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження. Серцево-судинна система та показники її діяльності Трудова діяльність, супроводжуючись певними затратами енергії, вимагає збільшення інтенсивності окислювальних процесів, що, у свою чергу, відбивається на показниках гемодинаміки, стані серця і кровоносних судин...

Continue Reading

Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів. Трудовий процес. Фізіологічні передумови раціонального трудового процесу (реферат)

0 Comment on Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів. Трудовий процес. Фізіологічні передумови раціонального трудового процесу (реферат)

Реферат на тему: Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів. Трудовий процес. Фізіологічні передумови раціонального трудового процесу Проектування раціональних трудових процесів є важливим напрямком удосконалення організації і підвищення продуктивності праці. Під трудовим процесом розуміють сукупність дій працівника, спрямованих на створення певного виду...

Continue Reading

Економічні аспекти охорони праці (реферат)

0 Comment on Економічні аспекти охорони праці (реферат)

Реферат на тему: Економічні аспекти охорони праці Розглядаючи охорону праці в умовах ринкової економіки, особливу увагу слід звернути на економічні аспекти охорони праці. Здійснення заходів з поліпшення умов і охорони праці чинить стимулюючий вплив як на економічні, так і соціальні...

Continue Reading

Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах (реферат)

0 Comment on Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах (реферат)

Реферат на тему: Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах Об’єктивний характер, мета і завдання профорієнтації в сучасних умовах Ринкова трансформація економіки України передбачає масштабні перетворення як у сфері економічних відносин, так і у сфері структурної модернізації виробництва. Сучасне виробництво...

Continue Reading

Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку (реферат)

0 Comment on Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку (реферат)

Реферат на тему: Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку Умови та зміст відпочинку Ефективність регламентованих перерв на відпочинок залежить не тільки від їх точного дотримання, а й від умов, у яких відпочивають працівники. В приміщеннях для...

Continue Reading

Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу «Основи охорони праці» (реферат)

0 Comment on Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу «Основи охорони праці» (реферат)

Реферат на тему: Виробниче середовище і його вплив на людину. Предмет і завдання курсу «Основи охорони праці» Людина значну частину свого життя витрачає на працю, яка є основним видом діяльності, оскільки пов’язана з виробництвом суспільно корисних продуктів — матеріальних та...

Continue Reading

Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його функції. Руховий апарат людини та функції його елементів (реферат)

0 Comment on Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його функції. Руховий апарат людини та функції його елементів (реферат)

Реферат на тему: Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його функції. Руховий апарат людини та функції його елементів Найбільш загальним проявом життєдіяльності організму, основним засобом пристосування його до зовнішнього середовища є рухова діяльність. Рухи здійснюються за допомогою рухового...

Continue Reading

Емоції і почуття у процесі праці (реферат)

0 Comment on Емоції і почуття у процесі праці (реферат)

Реферат на тему: Емоції і почуття у процесі праці Емоційні стани та їхні функції у трудовій діяльності Важливою стороною психічної діяльності людини є афективна сфера, представлена емоціями, почуттями, переживаннями, прагненнями і бажаннями, в яких відображається своєрідне ставлення до навколишнього світу...

Continue Reading

Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці (реферат)

0 Comment on Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці (реферат)

Реферат на тему: Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці Межа і величина працездатності функціональних одиниць Дослідженнями академіка Павлова було встановлено, що, незважаючи на велику кількість енергетичних речовин в організмі, безперервне використання їх обмежене певними рамками. Одні...

Continue Reading

Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників (реферат)

0 Comment on Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників (реферат)

Реферат на тему: Виробничі шкідливості в робочій зоні та їх вплив на працівників Забрудненість повітря як виробнича шкідливість Небезпечними і шкідливими для здоров’я працівників є такі виробничі фактори, як забрудненість і загазованість повітря, токсичні речовини, інфрачервоне, ультрафіолетове та іонізуюче випромінювання,...

Continue Reading