Реферат на тему: Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування режимів праці і відпочинку Суть режиму праці і відпочинку та критерії його раціональності Серед факторів підвищення ефективності праці особливе місце належить раціональному режиму праці і відпочинку. Від його структури залежить динаміка...

Подробнее

Реферат на тему: Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності. Обмін речовин і обмін енергії. Біохімічні процеси Рівень витрат енергії є інтегральним показником діяльності організму людини в процесі праці. Основні витрати енергії при цьому зумовлюються роботою м’язів — чим більшу механічну...

Подробнее

Реферат на тему: Інтегральний критерій важкості праці Функціональний стан організму працівника як інтегральний критерій важкості праці та методика його визначення Науковою основою класифікації праці за важкістю є сучасна фізіологічна теорія функціональних систем. Стосовно трудової діяльності функціональна система організму є інтегральним...

Подробнее

Реферат на тему: Функції центральної нервової системи в процесі праці. Рефлекторна функція З фізіологічного погляду праця є рефлекторним процесом, в якому визначальна роль належить умовним рефлексам. У здійсненні трудового процесу беруть участь і безумовні рефлекси, зокрема дослідницький, орієнтувальний, наслідування і...

Подробнее

Реферат на тему: Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини Система організм людини — зовнішнє (виробниче) середовище та особливості її функціонування Праця як форма життєдіяльності людини здійснюється за певних умов виробничого середовища та за певних нервово-м’язових навантажень. Організм працівника...

Подробнее

Реферат на тему: Мислення у процесі праці Мислення і його операційні компоненти Прогрес людства пов’язаний з безперервним процесом пізнання навколишнього світу, відкриттям нових закономірностей і взаємозв’язків між предметами і явищами, розв’язанням нових складних і гострих проблем у ході реалізації поставлених...

Подробнее

Реферат на тему: Освітлення виробничих приміщень Вплив освітлення на зоровий аналізатор Освітлення на робочих місцях справляє багатоплановий вплив на працівника, зокрема на його емоційний стан, працездатність, мотивацію, продуктивність і безпеку праці. Світло — це випромінювання електромагнітних хвиль, яке викликає зорові...

Подробнее

Реферат на тему: Естетичні фактори виробничого середовища та їх вплив на працівників Особливу роль в естетичній організації виробничого середовища відіграє колір, оскільки він справляє багатоплановий вплив на людину, а отже, має багатофункціональне призначення. Колір впливає на фізіологічні і психічні процеси,...

Подробнее

Реферат на тему: Професійний відбір і адаптація Суть професійного відбору Завданням професійного відбору є визначення придатності людини до виконання того чи іншого виду роботи. Під професійним відбором розуміють процес вибору з групи кандидатів на певну посаду найбільш придатних, тобто тих,...

Подробнее

Реферат на тему: Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці Сутність методики інтегральної бальної оцінки важкості праці Практичне застосування методики оцінки важкості праці за інтегральним критерієм функціонального стану організму працівника становить значні труднощі. Тому на основі встановлених емпіричним шляхом причинно-наслідкових залежностей...

Подробнее
Страница 24 из 75« Первая...10...2223242526...304050...Последняя »