Системний аналіз безпеки. Методи аналізу (реферат)

0 Comment on Системний аналіз безпеки. Методи аналізу (реферат)

Реферат на тему: Системний аналіз безпеки. Методи аналізу Система – це сукупність взаємозалежних компонентів, елементів, складових частин, унаслідок взаємодії яких, досягається визначений результат. При цьому під компонентами – елементами, складовими частинами системи розуміються не тільки матеріальні об’єкти, але і відносини...

Continue Reading

Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності (реферат)

0 Comment on Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності (реферат)

Реферат на тему: Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності 1. Психологічні фактори, що визначають особисту безпеку людинаи Психологія безпеки праці є важливою ланкою в структурі забезпечення безпечної діяльності людини. Як вітчизняний, так і закордонний досвід досліджень цього напрямку показує, що при...

Continue Reading

Роль рецепторів і аналізаторів організму людинаи в оцінці факторів системи «людина – середовище існування». Закон Вебера-Фехнера (реферат)

0 Comment on Роль рецепторів і аналізаторів організму людинаи в оцінці факторів системи «людина – середовище існування». Закон Вебера-Фехнера (реферат)

. Реферат на тему: Роль рецепторів і аналізаторів організму людинаи в оцінці факторів системи «людина – середовище існування». Закон Вебера-Фехнера Людина реалізує безпосередній зв’язок у системі «людина – середовище існування» за допомогою своїх аналізаторів (Розд. 2.2.1). За допомогою цих аналізаторів...

Continue Reading

Принципи визначення припустимого рівня негативних факторів середовища існування стосовно здоров\’я людини (реферат)

0 Comment on Принципи визначення припустимого рівня негативних факторів середовища існування стосовно здоров\’я людини (реферат)

Реферат на тему: Принципи визначення припустимого рівня негативних факторів середовища існування стосовно здоров’я людини Сприйняття стану і зміни характеристик навколишнього середовища здійснюється людиною за допомогою ряду аналізаторів (зорового, тактильного, слухового й ін.), які забезпечують одержання, обробку і передачу інформації у...

Continue Reading

Моделі формування здоров\’я людини (реферат)

0 Comment on Моделі формування здоров\’я людини (реферат)

Реферат на тему: Моделі формування здоров’я людини Поняття “здоров’я”. Основні аспекти здоров’я людини Здоров’я – це природний стан організму людини, який характеризується ступенем стабільності функціональних і біохімічних систем людини, а також взаємозв’язків у системі «людина – середовище існування». Система «людина...

Continue Reading

Єдність біологічних систем організму людини. Фактори, що забезпечують здоров\’я людини (реферат)

0 Comment on Єдність біологічних систем організму людини. Фактори, що забезпечують здоров\’я людини (реферат)

Реферат на тему: Єдність біологічних систем організму людини. Фактори, що забезпечують здоров’я людини 1. Єдність біологічних систем організму людини Організм людини складається з цілого ряду біологічних систем, одні із яких сформовані відособлено, наприклад – система кровообігу, травлення, або є типово...

Continue Reading

Захисні функції організму людини (реферат)

0 Comment on Захисні функції організму людини (реферат)

Реферат на тему: Захисні функції організму людини Унаслідок впливу природних негативних факторів умов середовища існування людини, адекватної реакції на взаємозв’язки системи «людина – середовище існування» у процесі еволюції в організмі людини поряд із системами сприйняття створений ряд систем забезпечення безпеки....

Continue Reading

Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек (реферат)

0 Comment on Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек (реферат)

Реферат на тему: Аксіома про потенційну небезпеку. Класифікація небезпек Виходячи з основних задач, головним об’єктом вивчення БЖД є потенційна і реальна небезпека, під якою розуміють явища, процеси, об’єкти, здатні у визначених умовах негативно впливати на природні процеси, що протікають у...

Continue Reading

Принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини (реферат)

0 Comment on Принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини (реферат)

Реферат на тему: Принципи і методи забезпечення безпеки життєдіяльності людини Відповідно до визначення, поняття принцип – це ідея, основне положення, що реалізується в процесі розробки. Метод є способом досягнення мети. Причому вибір застосовуваного методу повинний здійснюватися виходячи з загальних закономірностей...

Continue Reading

Керування безпекою життєдіяльності (реферат)

0 Comment on Керування безпекою життєдіяльності (реферат)

Реферат на тему: Керування безпекою життєдіяльності Основною задачею керування безпекою життєдіяльності є підвищення рівня безпеки чи системи об’єктів. Правильна постановка задачі при розробці проектів вимагає, щоб уже на стадіях проектування об’єкта чи системи були включені елементи, які виключають реалізацію небезпеки....

Continue Reading