Основні операції та документи банківської справи (реферат)

0 Comment on Основні операції та документи банківської справи (реферат)

Реферат на тему Основні операції та документи банківської справи План 1. Касові операції 2. Міжнародні розрахунки Література 1 Касові операції Однією з функцій комерційних банків є касове обслуговування клієтів. Банки приймають від своїх клієнтів наявні гроші і зараховують їх на відкриті...

Continue Reading

Автоматизація (реферат)

0 Comment on Автоматизація (реферат)

Реферат на тему Автоматизація План 1. Особливості автоматизації 2. Комп’ютеризовані банківські системи 3. Функції банківських систем 4. Критерії вибору 5. Використання СУБД Література 1. Особливості автоматизації В останні роки банківська система нашої країни (БС) переживає бурхливий розвиток. Не зважаючи на існуючі...

Continue Reading

Основні операції та документи банківської справи (реферат)

0 Comment on Основні операції та документи банківської справи (реферат)

Реферат на тему Основні операції та документи банківської справи План 1. Використання векселів 2. Факторингові операції Література 1. Використання векселів Вексель займає особливе місце в системі безготівкових розрахунків, оскільки може безпосередньо використовуватися для погашення боргових зобов’язань поза банками. Однак оберненість векселя...

Continue Reading

Сфера кредитно-грошових відносин (реферат)

0 Comment on Сфера кредитно-грошових відносин (реферат)

Реферат на тему Сфера кредитно-грошових відносин Центральний банк (ЦБ) виконує одну з основних функцій – контроль за грошовою масою і кредитом в економіці. Якщо економічна активність погіршується, ЦБ намагатиметься збільшувати грошову масу і кредит. Але якщо видатки стають загрозливо надлишковими,...

Continue Reading

Автоматизована банківська система в Україні (реферат)

0 Comment on Автоматизована банківська система в Україні (реферат)

Реферат на тему Автоматизована банківська система в Україні План 1. Проект АБС НБУ 2. Схема телекомунікаційної мережі 3. Сучасні схеми Література 1. Проект АБС НБУ АБС НБУ є інтегрованим програмним комплексом, який забезпечує автоматизацію всіх проблем банку – від ведення головної...

Continue Reading

Фінансова діяльність в Іnternet (реферат)

0 Comment on Фінансова діяльність в Іnternet (реферат)

Реферат на тему Фінансова діяльність в Іnternet План 1. Віртуальні мережеві технології 2. Корпоративні мережі архітектури Іntranet/Extranet 3. Віртуальні приватні мережі в Іnternet Література 1. Віртуальні мережеві технології Першоджерелом проблем при експлуатації комп’ютерних мереж, побудованих на базі класичних технологій, є...

Continue Reading

Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки (реферат)

0 Comment on Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки (реферат)

Реферат на тему Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки Акціонерні підприємства у власній виробничій діяльності часто стикаються із серйозними труднощами правового, економічного, фінансового та соціального характеру. Аналіз їх діяльності підприємств свідчить, що більшість таких проблем є загальними для...

Continue Reading

Стисла історія розвитку українських банків (реферат)

0 Comment on Стисла історія розвитку українських банків (реферат)

Реферат на тему Стисла історія розвитку українських банків Починаючи з першої половини ХІХ ст., в Україні почали здійснюватися біржові операції і використовуватися широкі форми кредитування, що було пов’язано, передусім, з розвитком ярмаркової торгівлі. Значним банківським центром, що, окрім усього іншого,...

Continue Reading

Смарт-картки (реферат)

0 Comment on Смарт-картки (реферат)

Реферат на тему Смарт-картки Поява в кінці 80-х років інформаційних технологій, заснованих на застосуванні так званих смарт-карток, дозволила по-новому підійти до проблеми створення “пластикових грошей”. Виробництво та застосування смарт-карток швидко зростає і починає витісняти з ринку найближчого конкурента – картку...

Continue Reading

Фінансова діяльність в Іnternet (реферат)

0 Comment on Фінансова діяльність в Іnternet (реферат)

Реферат на тему Фінансова діяльність в Іnternet План 1. Роль мережі Іnternet у банківській діяльності 2. Переваги і недоліки Іnternet 3. Фінансова інформація в Іnternet 4. Віртуальні банки Література 1. Роль мережі Іnternet у банківській діяльності Розвитку фінансових операцій через Іnternet...

Continue Reading