Система міжбанківських розрахунків SWIFT (реферат)

0 Comment on Система міжбанківських розрахунків SWIFT (реферат)

                        Реферат на тему: Система міжбанківських розрахунків SWIFT Київ 2016 Зміст Введення Передумови виникнення та історія створення системи SWIFT сьогодні в міжнародній практиці Члени SWIFT SWIFT як система передачі...

Continue Reading

Основні функції Європейського центрального банку

0 Comment on Основні функції Європейського центрального банку

Реферат на тему: Основні функції Європейського центрального банку Київ-2016 Європейський центральний банк (ЄЦБ) — головний елемент Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ), який як юридична особа виконує основні функції, радить національним державам та наддержавним органам щодо господарчої оцінки ухвали законів та...

Continue Reading

Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності (реферат)

0 Comment on Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності (реферат)

Управлінські аспекти підвищення ефективності банківської діяльності У сучасних умовах недостатній рівень банківського менеджменту зумовлює погіршення надійності банківської діяльності і навіть банкрутство деяких вітчизняних банків. Специфіка управління комерційними банками в тому, що останні змушені працювати в умовах нестабільної економічної ситуації. Це...

Continue Reading

Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків (реферат)

0 Comment on Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків (реферат)

Проблеми й перспективи функціонування інвестиційних банків У продовження проблематики багатогранності й неоднозначності економічних реалій сьогодення хотілося б звернути увагу на базовий стимулятор економіки — інвестиції. На наше переконання і всупереч багатьом твердженням про глибоку «заморозку» кредитного й інвестиційного ринків, вихід...

Continue Reading

Світовий фінансовий ринок: тенденції та закономірності розвитку його банківської складової в умовах світової фінансової кризи (реферат)

0 Comment on Світовий фінансовий ринок: тенденції та закономірності розвитку його банківської складової в умовах світової фінансової кризи (реферат)

Світовий фінансовий ринок: тенденції та закономірності розвитку його банківської складової в умовах світової фінансової кризи Світова економіка увійшла в період значного спаду в умовах найнебезпечнішого фінансового шоку на фінансових ринках. Ситуація характеризується виключною неясністю та пов’язана з суттєвими ризиками зниження...

Continue Reading

Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування (реферат)

0 Comment on Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування (реферат)

Проблеми забезпечення ліквідності банків на основі використання механізмів рефінансування Однією з головних функцій центральних банків є формування пропозиції грошей в економіці. З точки зору сучасної економічної теорії таку пропозицію забезпечують три основних канали — валютний, купівля цінних паперів державного боргу...

Continue Reading

Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи (реферат)

0 Comment on Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи (реферат)

Кредитний потенціал комерційних банків у період економічної кризи Складна ситуація у світовій економіці загалом і в українській зокрема є наслідком накладення однієї на одну одразу двох криз: у міжнародних грошово-кредитних відносинах і фінансовому секторі. В Україні становище ускладнилося через політичну...

Continue Reading

Основні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками (реферат)

0 Comment on Основні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками (реферат)

Основні напрямки вдосконалення нагляду та управління банківськими ризиками В умовах світової фінансової кризи, яка охопила банківський сектор більшості країн світу, винятково важливого значення набуває дослідження умов і причин виникнення кредитних і ринкових ризиків, а також обґрунтування основних завдань органів регулювання...

Continue Reading

Напрямки впливу страхового ринку на макроекономічну систему

0 Comment on Напрямки впливу страхового ринку на макроекономічну систему

Дана робота була захищена на відмінно. Скачати безкоштовно

Continue Reading