Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій, установ, їх значення, порядок визначення (реферат)

0 Comment on Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій, установ, їх значення, порядок визначення (реферат)

Реферат на тему: Ліміти залишку готівки в касах підприємств, організацій, установ, їх значення, порядок визначення Відповідно до чинного порядку ведення касових операцій в Україні усім підприємствам, організаціям, установам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою,...

Continue Reading

Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями (реферат)

0 Comment on Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями (реферат)

Реферат на тему: Порядок складання прогнозних розрахунків касових оборотів банків за окремими статтями План 1. Надходження торговельної виручки 2. Видача на оплату праці, грошові виплати й заохочення, інші виплати, що не входять до складу фонду оплати праці 3. Видача на...

Continue Reading

Характеристика форм безготівкових розрахунків і роль банківського кредиту в їх організації (реферат)

0 Comment on Характеристика форм безготівкових розрахунків і роль банківського кредиту в їх організації (реферат)

Реферат на тему: Характеристика форм безготівкових розрахунків і роль банківського кредиту в їх організації План 1. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень 2. Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень 3. Порядок здійснення розрахунків чеками 4. Розрахунки акредитивами 5 Вексельна форма розрахунків. Розрахункові...

Continue Reading

Кредитування населення (реферат)

0 Comment on Кредитування населення (реферат)

Реферат на тему: Кредитування населення План 1. Суть і види споживчих кредитів 2. Основні умови споживчого кредитування 3. Особливості кредитування фізичних осіб на споживчі цілі та на нагальні потреби 4. Кредити фізичним особам для інвестиційної діяльності 5. Порядок оформлення та...

Continue Reading

Операції комерційних банків із цінними паперами (реферат)

0 Comment on Операції комерційних банків із цінними паперами (реферат)

Реферат на тему: Операції комерційних банків із цінними паперами План 1. Суть і цілі банківських інвестицій. Інвестиційна політика банків 2. Випуск цінних паперів комерційними банками 3. Депозитарії комерційних банків 4. Зв’язок інвестиційних операцій із позичковими операціями. Фактори ризику збитків і...

Continue Reading

Відкриття та ведення рахунків банків — кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України (реферат)

0 Comment on Відкриття та ведення рахунків банків — кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України (реферат)

Реферат на тему: Відкриття та ведення рахунків банків — кореспондентів (резидентів) у грошовій одиниці України Прямі кореспондентські відносини — договірні відносини між комерційними банками, метою яких є здійснення платежів і розрахунків за дорученнями один одного. Кореспондентські відносини можуть бути як...

Continue Reading

Міжбанківське кредитування (реферат)

0 Comment on Міжбанківське кредитування (реферат)

Реферат на тему: Міжбанківське кредитування План 1. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів, його склад і структура 2. Економічна суть і види кредитів, що надаються НБУ комерційним банкам 3. Кредитування НБУ комерційних банків через проведення кредитних аукціонів 4. Кредити під заставу державних...

Continue Reading

Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація (реферат)

0 Comment on Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація (реферат)

Реферат на тему: Безготівкові розрахунки фізичних осіб, їх види та організація План 1. Перерахування заробітної плати та інших доходів на вклади 2. Списання сум із рахунків вкладників за їх дорученням 3. Розрахунки розрахунковими чеками 4. Перекази вкладів і коштів населення...

Continue Reading

Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності (реферат)

0 Comment on Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності (реферат)

Реферат на тему: Обслуговування банками зовнішньоекономічної діяльності План 1. Організація кореспондентських відносин з іноземними банками 2. Основні умови та порядок здійснення міжнародних розрахунків 3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків 3.1. Документарне інкасо 3.2. Акредитив 3.3. Банківський переказ 4. Кредитування експортно-імпортних...

Continue Reading

Операції банків з обслуговування платіжного обороту (реферат)

0 Comment on Операції банків з обслуговування платіжного обороту (реферат)

Реферат на тему: Операції банків з обслуговування платіжного обороту План 1. Платіжний оборот, його суть, структура, проблеми та шляхи вдосконалення в сучасних умовах 2. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації. Методи (способи) здійснення платежів при безготівкових розрахунках 3....

Continue Reading