Реферат на тему: Центральний Банк - кредитно-грошова політика

Центральний Банк: купівля-продаж центральним банком (реферат)

0 Comment on Центральний Банк: купівля-продаж центральним банком (реферат)

Купівля-продаж центральним банком цінних паперів у значній мірі впливає на динаміку процентних ставок на грошовому ринку. Так, продаж цінних паперів зумовлює дефіцит ресурсів у банків, що призводить до підвищення ринкових ставок проценту.

Continue Reading
Реферат на тему: Центральний Банк - грошово-кредитна політика

Центральний Банк: кредитно-грошова політика (реферат)

0 Comment on Центральний Банк: кредитно-грошова політика (реферат)

Центральний банк — це орган державного грошово-кредитного регулювання економіки, що наділений монопольним правом емісії банкнот та здійснює керівництво грошово-кредитною системою країни.

Continue Reading
Реферат на тему: Механізм здійснення депозитних операцій

Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

0 Comment on Засади здійснення депозитних операцій (реферат)

Реферат на тему: Засади здійснення депозитних операцій Механізм здійснення депозитних операцій. Відкриття і ведення депозитних рахунків. Відсотки за депозитами Депозитні операції – це операції із залучення або розміщення коштів на депозит.

Continue Reading
Реферат на тему: банківська конкуренція на Україні

Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

0 Comment on Поняття банківської конкуренції на Україні (реферат)

Банківська конкуренція володіє цілим рядом специфічних рис, що відрізняють її від конкуренції в промисловості чи в інших галузях національної економіки і заслуговують окремого узагальнення

Continue Reading

Комерційні банки: виявлення конкурентів і відносини з ними (реферат)

0 Comment on Комерційні банки: виявлення конкурентів і відносини з ними (реферат)

Реферат на тему: Комерційні банки: виявлення конкурентів і відносини з ними Київ 2016 Для оцінки сильних і слабих сторін конкурентів необхідно зібрати систематизовану інформацію по кожному значному існуючому чи потенційному конкуренту. Причому за найбільш важливими конкурентами необхідно встановити безперервне спостереження....

Continue Reading

Гроші: походження, суть та функції (реферат)

0 Comment on Гроші: походження, суть та функції (реферат)

Реферат на тему: Гроші: походження, суть та функції Київ 2016 На протязі століть гроші, як і погляди на них, змінювались, і навіть у наш час їх стан не можна вважати завершеним. Економічна сутність, закономірності виникнення та розвитку грошей взаємопов’язані і...

Continue Reading

Центральні банки: виникнення, задачі та функції (реферат)

0 Comment on Центральні банки: виникнення, задачі та функції (реферат)

Реферат на тему: Центральні банки: виникнення, задачі та функції Київ 2016 Виникнення центральних емісійних банків. Задачі та функції центрального банку. Національний банк України — центральний банк держави Виникнення центральних емісійних банків В сучасних умовах ринкової економіки в кожній країні, як...

Continue Reading

Інфляція: суть та форми (реферат)

0 Comment on Інфляція: суть та форми (реферат)

Реферат на тему: Інфляція: суть та форми Київ 2016 Інфляція — процес знецінення грошей внаслідок надмірної емісії та переповнення каналів обігу грошовою масою. Зовні вона проявляється у зростанні загального рівня цін та зниженні купівельної спроможності грошей Інфляція призводить до стихійного...

Continue Reading

Кредитний ризик та його якісний аналіз (реферат)

0 Comment on Кредитний ризик та його якісний аналіз (реферат)

Реферат на тему: Кредитний ризик та його якісний аналіз Київ 2016 Оцінка ділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу. Забезпечення кредиту Оцінка ділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу Дуже великий вплив на кредитний ризик має діловий ризик з яким у процесі...

Continue Reading

Internet-banking: головні принципи функціонування (реферат)

0 Comment on Internet-banking: головні принципи функціонування (реферат)

Реферат на тему: Internet-banking: головні принципи функціонування Київ 2016 За результатами досліджень, проведених «Українським фінансовим порталом» процентний розподіл банків, що використовують інтернет ресурси виглядає так: 38% банків мають інформаційний інтернет-ресурс; 3% надають часткові інтернет-послуги; 59% взагалі не мають ресурсів в...

Continue Reading