Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах (автореферат)

0 Comment on Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ СТРИЖАК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 378.13.026(072.2):373.545-057.875 Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних закладах 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ —...

Continue Reading

Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (автореферат)

0 Comment on Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Власова Олена Вікторівна УДК 611. 1 : 546. 16 — 08 Морфо-функціональні показники адаптаційно-компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (анатомо-експериментальне дослідження) 14. 03. 01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Клініко — параклінічні критерії алергічного риніту у дітей та його комплексна патогенетична терапія (автореферат)

0 Comment on Клініко — параклінічні критерії алергічного риніту у дітей та його комплексна патогенетична терапія (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ВРУБЛЕВСЬКА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616.211-002-056.3-053.2-0.7-0.8:612.017.1:616.1/.2 Клініко — параклінічні критерії алергічного риніту у дітей та його комплексна патогенетична терапія 14.01.10 – Педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Ультразвукова оцінка стану лівих відділів серця при фібриляції передсердь (автореферат)

0 Comment on Ультразвукова оцінка стану лівих відділів серця при фібриляції передсердь (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ ЯБЛУЧАНСЬКА ТЕТЯНА ПАВЛІВНА УДК: 616.125.2-073.43 Ультразвукова оцінка стану лівих відділів серця при фібриляції передсердь 14.01.23 – променева діагностика і терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Мінорні компоненти та жирнокислотний склад поверхневих ліпідів деяких видів рослин (автореферат)

0 Comment on Мінорні компоненти та жирнокислотний склад поверхневих ліпідів деяких видів рослин (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ім. О.В. ПАЛЛАДІНА ШЕПЕЛЕНКО Вадим Миколайович УДК 577.115+665.322 Мінорні компоненти та жирнокислотний склад поверхневих ліпідів деяких видів рослин 03.00.04 — Біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ — 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Роль NO-залежних сигнальних шляхів у регуляції морфофункціонального стану тромбоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу (автореферат)

0 Comment on Роль NO-залежних сигнальних шляхів у регуляції морфофункціонального стану тромбоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ ВОВК ОЛЕНА ІВАНІВНА УДК 577.15:616.379-008.64:616-008.852 Роль NO-залежних сигнальних шляхів у регуляції морфофункціонального стану тромбоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу 03.00.11 — цитологія, клітинна біологія, гістологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії (автореферат)

0 Comment on Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ВАЙДА Олена Валентинівна УДК: 616.233-002.286 – 002 – 02:616.24 – 089] — 092.9 Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії 14.03.04 – патологічна фізіологія...

Continue Reading

Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (автореферат)

0 Comment on Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ ВЕРХОВСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.717/.718.45 – 001.5 Репаративний остеогенез при переломах довгих кісток у осіб, що постраждали від аварії на ЧАЕС (експериментальне та клінічне дослідження) 14.01.21 –“Травматологія та ортопедія” Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Патогенез, діагностика та профілактика отруєння тварин чорнокоренем лікарським (автореферат)

0 Comment on Патогенез, діагностика та профілактика отруєння тварин чорнокоренем лікарським (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ СИТНІК ОЛЕНА КОСТЯНТИНІВНА УДК 619:616-085..61521 Патогенез, діагностика та профілактика отруєння тварин чорнокоренем лікарським 16.00.04 — ветеринарна фармакологія та токсикологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Харків –...

Continue Reading

Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації (автореферат)

0 Comment on Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації (автореферат)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТИХОМИРОВА Євгенія Борисівна УДК 327:32.019.5 Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації 23.00.03 – політична культура та ідеологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading