Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу (автореферат)

0 Comment on Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВИХОВАНЕЦЬ ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА УДК 577.121:591.543.42:636.92+599.23 Показники енергетичного обміну в організмі тварин за умов штучного гіпобіозу 03.00.04 – біохімія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Профілактика ускладненого перебігу вагітності та пологів у жінок групи ризику щодо синдрому раптової смерті немовляти (автореферат)

0 Comment on Профілактика ускладненого перебігу вагітності та пологів у жінок групи ризику щодо синдрому раптової смерті немовляти (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ТУТОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 618.3/.5–06–084:616–053.31–056.57 Профілактика ускладненого перебігу вагітності та пологів у жінок групи ризику щодо синдрому раптової смерті немовляти 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття...

Continue Reading

Соціально-психологічна корекція стану співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім’ї (автореферат)

0 Comment on Соціально-психологічна корекція стану співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім’ї (автореферат)

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ АПН УКРАЇНИ САВЧУК Олена Миколаївна УДК 364.62:364.632-055.2 Соціально-психологічна корекція стану співзалежних жінок, які зазнали насильства в сім’ї 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ ?...

Continue Reading

Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки (автореферат)

0 Comment on Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЯРОШИНСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 37(09)(477) Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Морфогенез просторової організації міокарду в філогенетичному аспекті (автореферат)

0 Comment on Морфогенез просторової організації міокарду в філогенетичному аспекті (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. С.І.ГЕОРГІЄВСЬКОГО СІЛКІНА ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 611.127:57.017.22:514.113:57.065 Морфогенез просторової організації міокарду в філогенетичному аспекті 14.03.09 – гістологія, цитологія, ембріологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сімферополь – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Діяльність п.м.бучинського в контексті розвитку біологічної науки та освіти (автореферат)

0 Comment on Діяльність п.м.бучинського в контексті розвитку біологічної науки та освіти (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА ВАШЕНЯК Ірина Богданівна УДК 57:929 Бучинський Діяльність п.м.бучинського в контексті розвитку біологічної науки та освіти 07.00.07 – історія науки і техніки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ –...

Continue Reading

Наукове обгрунтування ціноутворення медичної допомоги на прикладі хвороб системи кровообігу (автореферат)

0 Comment on Наукове обгрунтування ціноутворення медичної допомоги на прикладі хвороб системи кровообігу (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА Шевченко Олена Миколаївна УДК 616.1 – 082:338.51 Наукове обгрунтування ціноутворення медичної допомоги на прикладі хвороб системи кровообігу 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень (автореферат)

0 Comment on Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО САВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ УДК: 616.24–002.5–08:615.83 Застосування магніто-ультразвукової терапії в комплексному лікуванні вперше виявлених хворих на туберкульоз легень 14.01.26 — фтизіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях (автореферат)

0 Comment on Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях (автореферат)

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г.С. КОСТЮКА АПН УКРАЇНІ ТОКМАН ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 159.92-057.2 Психодіагностика та корекція особистісних дезадаптацій у шахтарів, які постраждали в аваріях за спеціальністю 19.00.04. – медична психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата психологічних наук Київ 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Періодична нормобарична гіпоксія та кверцетин у лікуванні хворих ішемічною хворобою серця із супутньою цереброваскулярною патологією (автореферат)

0 Comment on Періодична нормобарична гіпоксія та кверцетин у лікуванні хворих ішемічною хворобою серця із супутньою цереброваскулярною патологією (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д. СТРАЖЕСКА ТОРОНЧЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА УДК 616.12 – 005.+ 616.831 – 005 Періодична нормобарична гіпоксія та кверцетин у лікуванні хворих ішемічною хворобою серця із супутньою цереброваскулярною патологією 14.01.11 — кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Continue Reading