Національний аграрний університет Токарева Ольга Вікторівна УДК 630*27/228:504.54(477-25) Біоекологічні основи формування лісопаркових ландшафтів (на прикладі лісів зеленої зони м. Києва) 06.03.03 – лісознавство і лісівництво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика Васюта Віра Анатоліівна УДК: 616.831.254+617.735+617.731]-099:547.261:616-085:611.013.51 Можливості відновлення морфо — функціонального стану зорового аналізатора під дією “Трофіну” при метаноловій інтоксикації 14.01.18 — офтальмологія Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л.ШУПИКА Тріщинська Марина Анатоліївна УДК: 616.831-005.1-036.11-089.5 Оцінка ролі інтенсивної терапіїї в лікуванні церебрального інсульту в гострому періоді 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ СКОРОБРЕХА В’ЯЧЕСЛАВ ЗАХАРОВИЧ УДК 616.891.2:616-009.1 Діагностика рухових конверсійних розладів та їх реабілітація у осіб молодого віку 14.01.15 — Нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ШЕВЧУК Тарас Володимирович УДК 572.7:616.61:617.37–002:613.88:371.044.4 Гігієнічна оцінка факторів ризику та прогностичні критерії поширення захворювань, що передаються статевим шляхом серед молоді 14.02.01 – гігієна А В Т О Р Е Ф...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Савченко Олександр Володимирович УДК: 616.127.-005.4-06:616.37-002-036.12-036-085 Вплив антагоністів кальцію і селективних альфа1-адреноблокаторів на клініко-гемодинамічні та імунологічні показники у хворих на іхс зі стабільною стенокардією 14.01.11. — кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М.МАРЗЕЄВА А.М.Н. УКРАЇНИ САВІНА РЕГІНА ВІКТОРІВНА УДК 614:613:001 Формування та розвиток гігієни навколишнього середовища в україні та обгрунтування перспективних напрямків гігієнічної науки на сучасному етапі 14.02.01 – Гігієна Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ВІЗІР Ірина Володимирівна УДК: 616.831-005-02:616.12-005.6]-07:612.23 Особливості церебральної та центральної гемодинаміки у хворих з порушеннями мозкового кровообігу атеротромботичного генезу 14.01.15 – нервові хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Войтюк Богдан Юрійович УДК [581.526.52:581.524](477.72/74) Галофільна рослинність Північно-Західного Причорномор’я (синтаксономія, сучасний стан, напрямки трансформації, охорона та використання) 03.00.05 – ботаніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЯНКЕВИЧ Олександр Олександрович УДК: 616.12-008. 333.1-005-008.9 Клінічні, метаболічні та гемодинамічні особливості різних структурно-функціональних типів гіпертензивного серця 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Подробнее
Страница 90 из 837« Первая...102030...8889909192...100110120...Последняя »