Особливості будови щитоподібної залози під впливом на організм барбітуратів в різні вікові періоди (автореферат)

0 Comment on Особливості будови щитоподібної залози під впливом на організм барбітуратів в різні вікові періоди (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО Ткаченко Ольга Ярославна УДК: 441:547.854.5:616 — 053 Особливості будови щитоподібної залози під впливом на організм барбітуратів в різні вікові періоди (АНАТОМО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) 14.03.01 – нормальна анатомія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на фізіолого-біохімічні особливості деяких дріжджів (автореферат)

0 Comment on Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на фізіолого-біохімічні особливості деяких дріжджів (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВОЙЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ УДК 663.12/.14+537.868 Вплив радіочастотного електромагнітного випромінювання на фізіолого-біохімічні особливості деяких дріжджів 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертація...

Continue Reading

Діагностика, лікування та профілактика фетоплацентарної недостатності у жінок, які страждають варикозною хворобою (автореферат)

0 Comment on Діагностика, лікування та профілактика фетоплацентарної недостатності у жінок, які страждають варикозною хворобою (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ШЕМЯКОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 618.3-07-084:616.14-007.64 Діагностика, лікування та профілактика фетоплацентарної недостатності у жінок, які страждають варикозною хворобою 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації...

Continue Reading

Державна кадрова політика: соціально — психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів (автореферат)

0 Comment on Державна кадрова політика: соціально — психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів (автореферат)

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ Титаренко Любов Миколаївна УДК 32.3.3. (477) Державна кадрова політика: соціально — психологічний та гуманітарний компоненти удосконалення підготовки управлінських кадрів Спеціальність 23.00.02 — політичні інститути та процеси Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Одеса...

Continue Reading

Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (автореферат)

0 Comment on Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (автореферат)

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України СКРИПНИК Рімма Леонідівна УДК 617–092–07–089:616.379–008.64 Пошкодження зорового нерва при цукровому діабеті (патогенез, клініка, діагностика, лікування) 14.01.18 – очні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Одеса...

Continue Reading

Удосконалення методів діагностики та профілактики кампілобактеріозу птиці (автореферат)

0 Comment on Удосконалення методів діагностики та профілактики кампілобактеріозу птиці (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ САХАЦЬКА ОКСАНА ІВАНІВНА УДК: 619. 516-085.636.5 Удосконалення методів діагностики та профілактики кампілобактеріозу птиці 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія та вірусологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Харків —...

Continue Reading

Стан системи мати-плацента-плід при функціональних порушеннях дихання у жінок з нейроциркуляторною астенією (автореферат)

0 Comment on Стан системи мати-плацента-плід при функціональних порушеннях дихання у жінок з нейроциркуляторною астенією (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ТЕСЛЮК РОМАН СВЯТОСЛАВОВИЧ УДК 618.3+611-013.85+616-053.1:612.2+616.8-009.2 Стан системи мати-плацента-плід при функціональних порушеннях дихання у жінок з нейроциркуляторною астенією 14.01.01 — акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Особливості енергетичного обміну штамів neisseria gonorrhoeae з різною стійкістю до антибіотиків (автореферат)

0 Comment on Особливості енергетичного обміну штамів neisseria gonorrhoeae з різною стійкістю до антибіотиків (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО СКЛЯР ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 579.222.6 Особливості енергетичного обміну штамів neisseria gonorrhoeae з різною стійкістю до антибіотиків 03.00.07 – мікробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ...

Continue Reading

Становлення регіональних владних еліт в Україні (автореферат)

0 Comment on Становлення регіональних владних еліт в Україні (автореферат)

Національна академія наук України Інститут соціології Зоткін Андрій Олексійович УДК 316.334.4+316.344.42 Становлення регіональних владних еліт в Україні 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Зміни кардіогемодинаміки, гуморальної регуляції та ефективність їх корекції у хворих на серцеву недостатність похилого і старечого віку

0 Comment on Зміни кардіогемодинаміки, гуморальної регуляції та ефективність їх корекції у хворих на серцеву недостатність похилого і старечого віку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ СОЯ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616.12-008.331.1-036.1:612.018/-07-085-053.84/.88 Зміни кардіогемодинаміки, гуморальної регуляції та ефективність їх корекції у хворих на серцеву недостатність похилого і старечого віку 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ...

Continue Reading