МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ШЕВЧУК ОЛЕНА ВАСИЛІВНА УДК 616.24-002-053.3-085-036:615.276 Клініко-метаболічні маркери прогнозування перебігу та ефективності протизапальної терапії негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку 14.01.10 – педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім Л.В.Громашевського ВОРОНОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК: 616.-005.1-08:616.1]:616.9-036.17-053.2 Стан системи гемостазу, центральної та периферичної гемодинаміки у дітей з тяжкими формами найбільш розповсюджених інфекційних хвороб (нейро-, респіраторні та гострі кишкові інфекції) 14.01.13 —...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л.ШУПИКА Слаба Наталія Анатоліївна УДК 616.12-005.4-036.11-092.19-06:(616.432+616.45) Імунна реактивність організму та система гемостазу у хворих з гострим коронарним синдромом, поєднаним з порушенням гіпофізарно-наднирникової системи 14.01.02 — внутрішні хвороби Автореферат дисертації на...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ТЮНІН ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ УДК 612.822.3.08: 612.821.2 Несприятливі ефекти при роботі з комп’ютером: електрофізіологічні кореляти та можливості немедикаментозної корекції 03.00.13 – фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ СУЛИМА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 616.33 – 008.811.1 – 085:616.3-018.25 Клініко-експериментальне дослідження морфо-функціонального стану слизової оболонки гастродуоденальної зони при виразковій хворобі та хронічному гастриті 14.01.36 – гастроентерологія...

Подробнее

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ ЮРЕВИЧ ОКСАНА ЮРІЇВНА УДК: 617.736-007.17-07:577.1-092 Клініко-експериментальне обґрунтування корекції порушень тіолового обміну у хворих на вікову макулодистрофію 14.01.18 – офтальмологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л.ШУПИКА Валід За’ал Рашид Та‘амрах УДК 615.3:617.75:616.833.115-06.83 Клініко-імунологічна характеристика і лікування хворих на аденовірусні кон’юнктивіти 14.01.18 — офтальмологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ШКОРБАТОВ Юрій Георгійович УДК 576. 315. 4. Структурні та електрокінетичні властивості ядер клітин букального епітелію людини у зв’язку з дією фізико-хімічних факторів та зміною функціонального стану організму Спеціальність 03. 00. 11 – цитологія, клітинна...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Зару Мох’д Алі Мунір Алі УДК 618.5-089.881.61:618.73-092:612.664.1 Становлення лактації та якісний склад молока у породіль після кесарського розтину 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ТАРНОВСЬКА АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 577.352+577.181.5+504.504+597.551.2-131 Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна за впливу фторхінолонів, іонів кальцію та магнію 03.00.02 – біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів – 2005 Дисертацією...

Подробнее
Страница 84 из 837« Первая...102030...8283848586...90100110...Последняя »