Міністерство охорони здоров’я України Дніпропетровська державна медична академія Академія медичних наук України Інститут гастроентерології ТЯГЛО ЮЛІЯ ПЕТРІВНА УДК 616-053.3:616.831-008.2- 02:612.824.4:159.923.4]-072.7 Клініко-функціональна характеристика та особливості адаптації дітей раннього віку при перинатальних ураженнях центральної нервової системи гіпоксичного генезу 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ...

Подробнее

АКАДЕМIЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ IНСТИТУТ ОТОЛАРИНГОЛОГII ім. проф. О.С.КОЛОМIЙЧЕНКА ВАНЧЕНКО В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ 616.231-089.85 Особливості органозберігаючих і відновно-реконструктивних операцій при раку гортані T3N0M0 в осіб похилого віку 14.01.19. – оториноларингологія Автореферат дисертацii на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Киiв –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ШИШКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА УДК 612.829.3:599.32:615.849.11 Інфрадіанна ритміка стрес-реалізуючих систем і показників неспецифічної резистентності нейтрофілів периферичної крові щурів при гіпокінетичному стресі 03.00.13 — фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Подробнее

ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ВОЙНАРОВСЬКИЙ Анатолій Миколайович УДК 33:37.02+371.3–057.875 Дидактичні умови формування економічних знань у студентів вищих педагогічних навчальних закладів 13.00.09 – „Теорія навчання” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луцьк – 2005 Дисертацією є...

Подробнее

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Стеценко Світлана Олександрівна УДК: 615.9:661.185.1 Деякі механізми біологічної дії нонілбензолів 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Харків — 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному медичному університеті...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ СІЛІНА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА УДК 611.65./66. 068:618.11-08-036/-07 Вікові морфофункціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Сиваш Олена Василівна УДК: 616.611-002-036.12:547.466]-037 Гомоцистеїн та дисліпідемія у хворих на хроничний гломерулонефрит 14.01.02 – внутрішні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.Шупика ВОЛОШИН РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК: 616.1.- 089:616-036.828-08 Особливості киснево – транспортної функції крові та інтенсивної терапії у пацієнтів з гострою анемією 14.01.30 — анестезіологія і інтенсивна терапія Автореферат дисертації на...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ІМ. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО СОВІРДА ОЛЬГА СТЕПАНІВНА УДК 616.36-002.1:57.053.4 Обмін циклічних нуклеотидів і його регуляція при гострому вірусному гепатиті в 14.01.13 – інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ УДК: 616.314.17-008.1-022-092.08.28 ШИНКЕВИЧ Вікторія Ігорівна Роль клітинних факторів імунітету тканин ясен в патогенезі хронічного генералізованого пародонтиту 14.03.08 – імунологія та алергологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее
Страница 82 из 837« Первая...102030...8081828384...90100110...Последняя »