ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ Ярошенко Юрій Трохимович УДК 612.13:612.67:612.76 Механізми зниження максимальної фізичної працездатності при старінні людини та шляхи її підвищення 14.03.03 — нормальна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Роботу...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Шпичак Олег Сергійович УДК: 615.23:615.014.24:615.32:616.002.5 Розробка складу та технології нового комплексного природного препарату з антимікробними та імуномодулюючими властивостями 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТAPACA ШЕВЧЕНКА ЗАБЛОВСЬКИЙ AНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 392(477)”18/19” Соціалізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців другої половини XIX – початку XX ст. спеціальність 07.00.05 – етнологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ-2005 Дисертацією...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО ЮР’ЄВА АЛЛА ВІКТОРІВНА УДК:616.248-053.2+616-097:579.8:616.34-085 Роль ендотоксину кишкової палички та системи антиендотоксинових антитіл при бронхіальній астмі у дітей 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ТЕФТЮЄВА Наталя Борисівна УДК 616.36-002-085.322:582.71]:577.1 Вплив настоянки перстачу прямостоячого на функціональний стан печінки за умов норми та експериментального гепатиту 14.01.32 – Медична біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Ткаченко Галина Михайлівна УДК 612.3:612.26:612.814 Вплив функціонального стану атф-залежних калієвих каналів на процеси енергозабезпечення печінки і міокарда у щурів із різною резистентністю до гіпоксії 03.00.13 – Фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ УДК 616.77-007.248-085.8 ВИШНЕВСЬКИЙ Віктор Олександрович Патогенетичне обґрунтування принципів етапного відновлювального лікування хворих на артроз (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЯРОЦЬКИЙ Микола Євгенійович УДК 618.173-02:618.1-089.87]:616-009.86-084-08 Профілактика та корекція системних порушень у жінок з хірургічною менопаузою 14.01.01-акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ-2005 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА УДК 618.396:614.1 ЗАХАРІУДАКІ КЛЕАНТІ Диференційований підхід до профілактики невиношування і недоношування у жінок з неплідністю в анамнезі 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА САВЧЕНКО ВІКТОРІЯ СТАНІСЛАВІВНА УДК 616.155.3-008.13-097 Функціональна активність імунокомпетентних клітин здорових та хворих на хронічний сечостатевий хламідіоз в умовах імунотропного впливу in vitro 03.00.09 – імунологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Подробнее
Страница 79 из 837« Первая...102030...7778798081...90100110...Последняя »