Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання (автореферат)

0 Comment on Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ ЙОВЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА УДК 37.03:81 (07) Підготовка студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного виховання 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ...

Continue Reading

Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (автореферат)

0 Comment on Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗУБЕНКО Алла Сергіївна УДК 141.5.:316.613 Взаємодія особистісної та соціальної ідентичності (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Харків — 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Continue Reading

Теоретико-методичні засади використання дидактичних засобів у навчанні фізики в школах інтенсивної педагогічної корекції (автореферат)

0 Comment on Теоретико-методичні засади використання дидактичних засобів у навчанні фізики в школах інтенсивної педагогічної корекції (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова СИРОТЮК Володимир Дмитрович УДК 372.853: 53 Теоретико-методичні засади використання дидактичних засобів у навчанні фізики в школах інтенсивної педагогічної корекції 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних...

Continue Reading

Неврологічні особливості міофасціальної дисфункції шийно-грудної локалізації (автореферат)

0 Comment on Неврологічні особливості міофасціальної дисфункції шийно-грудної локалізації (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ Ярошевський Олександр Анатолійович УДК: 616.133.33 — 004.6 — 0364 — 07 Неврологічні особливості міофасціальної дисфункції шийно-грудної локалізації (клініко – параклінічне дослідження) 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Методика використання історичних документів на уроках історії україни в загальноосвітній школі (автореферат)

0 Comment on Методика використання історичних документів на уроках історії україни в загальноосвітній школі (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова ЗАДОРОЖНА Лілія Віталіївна УДК 372. 894 (477): 930. 221 Методика використання історичних документів на уроках історії україни в загальноосвітній школі 13.00.02 — теорія і методика навчання історії АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Гемореологічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з ішемічною хворобою серця, та їх корекція (автореферат)

0 Comment on Гемореологічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з ішемічною хворобою серця, та їх корекція (автореферат)

Луганський державний медичний університет ЯРЦЕВА Світлана Володимирівна УДК 615.22:616.23-002+616.12-005.4 Гемореологічні порушення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, сполучене з ішемічною хворобою серця, та їх корекція 14.01.02 – внутрішні хвороби Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук Луганськ...

Continue Reading

Синтез, властивостi та бiологiчна активнiсть магнетиту i магнiтокерованої рiдини (автореферат)

0 Comment on Синтез, властивостi та бiологiчна активнiсть магнетиту i магнiтокерованої рiдини (автореферат)

МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦIОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ Ведерникова Iрина Олексiївна УДК 537.621.31/.39:615.012.1:615.847.8 Синтез, властивостi та бiологiчна активнiсть магнетиту i магнiтокерованої рiдини 15.00.02. Фармацевтична хiмiя та фармакогнозiя А в т о р е ф е р а т дисертацiї на здобуття...

Continue Reading

Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси

0 Comment on Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ ЗАДОРІН ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ УДК 615.015.23:546.41]:[616.131–008.331.1:611–018.74:577:577.352.38 Вплив блокаторів кальцієвих каналів на клінічний перебіг різних варіантів судинної легеневої гіпертензії, стан NO-системи та вільнорадикальні процеси ліпопереокислення 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Комплексна коригуюча терапія хворих на псоріаз з урахуванням змін у стані про — та антиоксидантних систем (автореферат)

0 Comment on Комплексна коригуюча терапія хворих на псоріаз з урахуванням змін у стані про — та антиоксидантних систем (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ ЯКОВЛЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 615.517-085.27 Комплексна коригуюча терапія хворих на псоріаз з урахуванням змін у стані про — та антиоксидантних систем 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби Автореферат дисертації...

Continue Reading

Роль глікозаміноглікан-зв’язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку (автореферат)

0 Comment on Роль глікозаміноглікан-зв’язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н.КАРАЗІНА УШАКОВА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 517.112:612.8 Роль глікозаміноглікан-зв’язуючих білків у морфогенезі та пластичності мозку 03.00.04 — біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Дніпропетровському...

Continue Reading