ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Голівер Надія Олексіївна УДК 378 +37.02 : 681.3 Дидактичні умови використання комп’ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів 13.00.09 – теорія навчання А в т о р е ф е р...

Подробнее

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ХУСАІНОВ ДЕНИС РАШИДОВИЧ УДК 612.822.014.46:547.918 Вплив налоксона, саліцилової кислоти і її похідних на електричну активність і транссинаптичні зв’язки нейронів виноградного равлика Спеціальність 03.00.13 — Фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА ЧОРНОМАЗ Тетяна Вікторівна УДК 594.1:591.5:574.63 Показники функціонування миготливого епітелію у різних представників родини unionidae (mollusca : bivalvia) і їх залежність від чинників навколишнього середовища 03.00.08 – зоологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО ДЖУЛАЙ ЛАРИСА ІВАНІВНА УДК 377. 352:61:371.11 Система контролю знань і вмінь з клінічних дисциплін студентів медичного коледжу 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата педагогiчних наук...

Подробнее

Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса) Іванченко Євгенія Анатоліївна УДК 378.933+378.126+378.14 Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. С.І. ГЕОРГИЄВСЬКОГО ФІЛІМОНЕНКОВА ВЕРОНІКА АНДРІЇВНА УДК 616-053.31+616.127+616-018.74:615.03-036 Стан ендотелійзалежних чинників та їх корекція під впливом метаболічної терапії у новонароджених з гіпоксичним пошкодженням міокарду 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ДЕРКАЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.006-618.146 Оптимізація скринінгу раку шийки матки шляхом впровадження єдиної системи комп’ютерного моніторингу 14.01.07 — онкологія Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук КИЇВ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ ІВЧАТОВА Тетяна Віталіївна УДК. 796-055.2 Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття ученого...

Подробнее

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРНЯК Володимир Максимович УДК 581.9(477.8) Культивована дендрофлора волино-поділля, перспективи її використання та збагачення 06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Львів – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА Доманов Єгор Олексійович УДК 577.35 Індуктивно-резонансний перенос енергії в мембранних системах 03.00.02 — біофізика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Харків — 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті імені...

Подробнее
Страница 74 из 837« Первая...102030...7273747576...8090100...Последняя »