міністерство охорони здоров’я україни дніпропетровська державна медична академія моз україни ЗАЯЦ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 616-001.17-001.36-036.882-08 Роль активних методів в інтенсивному лікуванні тяжкообпечених 14.01.30 –анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Дніпропетровськ — 2005 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ Національний медичний університет Імені О.О. Богомольця ДОРОШЕНКО-КРАВЧИК МАРТА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 618.36-008.64-055.25-084 -08 Профілактика та лікування плацентарної дисфункції у вікових першородячих 14.01.01 — акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Подробнее

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО ГАЛАЙЧУК ІГОР ЙОСИФОВИЧ УДК: 616.5 – 006.81 – 07/ – 08 Меланома шкіри: оптимізація діагностики, комбінованого і комплексного лікування хворих 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГОЛУБЕНКО Анастасія Володимирівна УДК 581.1:581.17:57.09 + 57.082.261 Морфогенез та особливості вегетативного розмноження видів роду gentiana l. in vitro 03.00.12 – фізіологія рослин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005...

Подробнее

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЖУК Дмитро Дмитрович УДК 616-08:616.311.2-002:612.017.1 Клініко-лабораторне обгрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту в осіб зі зниженою неспецифічною резистентністю 14.01.22-стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса — 2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Подробнее

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ ЕЛЬКІН МАРК ВЕНІАМІНОВИЧ УДК 371.134: 91 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії засобами проектної діяльності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ —...

Подробнее

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ГРЕБІНИК ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ УДК 577.24/.352.4:57.044:54-39 Кальцієвий гомеостаз на ранніх етапах апоптозу тимоцитів щура 03.00.04 — біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ — 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана у...

Подробнее

1 Мі????? ???и ???’я У??? Ві???? ?????? ???? ?і???? ім. М.І. П???а Ц??? Д?? В??і??ч УДК – 611.9:611-018.5:616-007.43-089-059 Т????-???і?е ? ????і?е ?ґ????ня ????я ????х ?? 14.03.01 – ????а ???ія А???е?т ????ії ? ???тя ????о ???я ????а ???? ?? Ві??я –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА ДОВЖЕНКО Юлія Валеріївна УДК 616 – 001.4/.6 – 036.88 – 079.6:340.6: [611.415+611.814.3+611.814.53] Судово-медична діагностика морфофункціональних змін в системі епіфіз мозку-гіпофіз-надниркові залози в посттравматичному періоді у загиблих 14.01.25 –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЗУБРИЦЬКИЙ Олег Степанович УДК 616. 342-002.44: 355+61: 356.33 Особливості розвитку, перебігу і лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців 14.01.36 – гастроентерологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее
Страница 69 из 837« Первая...102030...6768697071...8090100...Последняя »