Гемодинамічні порушення та їх корекція при анестезіологічному забезпеченні реконструктивних операцій на аорті та артеріях нижніх кінцівок (авторефера

0 Comment on Гемодинамічні порушення та їх корекція при анестезіологічному забезпеченні реконструктивних операцій на аорті та артеріях нижніх кінцівок (авторефера

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ЗАЙЧЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 616.13+616.132]-004.6-005-089.5 Гемодинамічні порушення та їх корекція при анестезіологічному забезпеченні реконструктивних операцій на аорті та артеріях нижніх кінцівок 14.01.30 — анестезіологія та інтенсивна терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Медичні та соціально-економічні основи удосконалення служби планування сім’ї та профілактики порушень репродуктивного здоров’я жінок в Україні (авторе

0 Comment on Медичні та соціально-економічні основи удосконалення служби планування сім’ї та профілактики порушень репродуктивного здоров’я жінок в Україні (авторе

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА Жилка Надія Яківна УДК 60.561.55:618 Медичні та соціально-економічні основи удосконалення служби планування сім’ї та профілактики порушень репродуктивного здоров’я жінок в Україні 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад spirulina platensis (nordst.) geitler (автореферат)

0 Comment on Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад spirulina platensis (nordst.) geitler (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО ДРОБЕЦЬКА Ірина Вікторівна УДК 582.232:[581.143+581.19]:581.13 Вплив умов мінерального живлення на ріст і хімічний склад spirulina platensis (nordst.) geitler 03.00.17 — гідробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних...

Continue Reading

Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої кишки (автореферат)

0 Comment on Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої кишки (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ Фірас Таляль Оді Сархан УДК 616.342-002.44-06-089.166]-036.8 Обгрунтування реабілітаційного лікування та оцінка його результатів у хворих з ушиванням перфоративної виразки дванадцятипалої кишки 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Клінічна характеристика змін у порожнині рота, їх профілактика та лікування у дітей з гострими формами лейкемій (автореферат)

0 Comment on Клінічна характеристика змін у порожнині рота, їх профілактика та лікування у дітей з гострими формами лейкемій (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЩЕРБЕЙ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 616.311+616.314]-053.2:616.155.392-036.11 616.311-085 616.311-084 Клінічна характеристика змін у порожнині рота, їх профілактика та лікування у дітей з гострими формами лейкемій 14.01.22 — стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Кінетичні властивості Mg2+-залежної атрази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин (автореферат)

0 Comment on Кінетичні властивості Mg2+-залежної атрази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна ДАНИЛОВИЧ ГАННА ВІКТОРІВНА УДК 577.152.3 Кінетичні властивості Mg2+-залежної атрази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Соціальна детермінованість еміграційного процесу з україни в кінці XX-го – на початку XXI-го століть (автореферат)

0 Comment on Соціальна детермінованість еміграційного процесу з україни в кінці XX-го – на початку XXI-го століть (автореферат)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ЦИЛЮРИК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА УДК 316.4:314.743 Соціальна детермінованість еміграційного процесу з україни в кінці XX-го – на початку XXI-го століть 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук...

Continue Reading

Клініко-функціональна характеристика стану здоров’я дітей та підлітків – мешканців радіоактивно забруднених територій в умовах реабілітації на курор

0 Comment on Клініко-функціональна характеристика стану здоров’я дітей та підлітків – мешканців радіоактивно забруднених територій в умовах реабілітації на курор

1 АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВИЙ ЦЕНТ РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ ЧЕБАНЕНКО Лю??а О???д??а УДК: 613.8-053.2+613.8-0.53.6:369.223.23:616-001.28 К???-??ці???а ??????? ??у ???’я ??й та ??і?ів – ????в ?????? ???н?? ????й в ??? ??і???ї ? ???і ????? 03.00.01 – р?і?і??ія АВТОРЕФЕРАТ ????ії ? ???тя ????о...

Continue Reading

Діагностика, лікування та профілактика порушень менструального циклу у дівчат-підлітків з психоемоційними розладами (автореферат)

0 Comment on Діагностика, лікування та профілактика порушень менструального циклу у дівчат-підлітків з психоемоційними розладами (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ЗОЛОТО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА УДК 618.17 — 008.8 — 053.66 : 616.89 — 008.441.14 — 07 — 084 — 08 Діагностика, лікування та профілактика порушень...

Continue Reading

Фармакологічний аналіз центральних нейромедіаторних механізмів дії протисудомних препаратів (автореферат)

0 Comment on Фармакологічний аналіз центральних нейромедіаторних механізмів дії протисудомних препаратів (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ ЄВТУШЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 615.213: 615.015.4: 615.015.2 Фармакологічний аналіз центральних нейромедіаторних механізмів дії протисудомних препаратів 14.03.05-фармакологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в...

Continue Reading