Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України (автореферат)

0 Comment on Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України (автореферат)

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ГОРЖЕЄВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ УДК 619:616.98:579.873.21:636.22/28 Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін (автореферат)

0 Comment on Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕСАУЛОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 378.141.5 : 631.3 Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних дисциплін 13.00.02 — теорія і методика навчання (технічні науки) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ –...

Continue Reading

Порушення урівноваженості хребта в патогенезі диспластичного сколіозу та її оперативна корекція (автореферат)

0 Comment on Порушення урівноваженості хребта в патогенезі диспластичного сколіозу та її оперативна корекція (автореферат)

ІНСТИТУТ ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ДЕМЧЕНКО Олександр Васильович УДК 616.711–007.55–089 Порушення урівноваженості хребта в патогенезі диспластичного сколіозу та її оперативна корекція 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної

0 Comment on Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. Горбачевського ГЕРАСИМЮК Ілля Євгенович УДК 616.24-089.168.1-06:616.12-008.331.1-089:611.13]-092.9 Морфофункціональна характеристика кровоносного русла легень в умовах пострезекційної легеневої артеріальної гіпертензії та її хірургічної корекції (експериментальне дослідження) 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Особливості поєднаної патології у дітей, хворих на бронхіальну астму (автореферат)

0 Comment on Особливості поєднаної патології у дітей, хворих на бронхіальну астму (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. С.І.ГЕОРГІЄВСЬКОГО ХАЛЕД ІС АБОХОУСА УДК 616.248-053.4:616.3 Особливості поєднаної патології у дітей, хворих на бронхіальну астму (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.10 — педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Сімферополь –...

Continue Reading

Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом (автореферат)

0 Comment on Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК: 615.454.1.014:616.14-007.63:612.115.35 ГРИЦЕНКО ВІТА ІВАНІВНА Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук...

Continue Reading

Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки національного медичного університету імені О.О. Богом

0 Comment on Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки національного медичного університету імені О.О. Богом

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Гринзовський Анатолій Михайлович УДК 613:001.89:378.661(477-25).000.93 Системний аналіз становлення і формування медико-профілактичного факультету та гігієнічної науки національного медичного університету імені О.О. Богомольця 14.02.04 – історія медицини АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Клініка і лікування інфекційно – запальних захворювань органів сечової системи в жінок у постменопаузальному періоді (автореферат)

0 Comment on Клініка і лікування інфекційно – запальних захворювань органів сечової системи в жінок у постменопаузальному періоді (автореферат)

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕХТЯР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.61/.63:618.173 Клініка і лікування інфекційно – запальних захворювань органів сечової системи в жінок у постменопаузальному періоді 14.01.06.-урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня Кандидата медичних наук КИЇВ-2005 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій (автореферат)

0 Comment on Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій (автореферат)

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА ГАЛЕТА ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 37.03:004+378:33 Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій 13.00.04-теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Кіровоград-2005 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій mytilus galloprovincialis lam. Одеської затоки (автореферат)

0 Comment on Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій mytilus galloprovincialis lam. Одеської затоки (автореферат)

Національна академія наук України Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського ІВАНОВИЧ Галина Валентинівна УДК 594.124:591.133.32 (262.5) Динаміка вмісту глікогену та сумарних ліпідів у мідій mytilus galloprovincialis lam. Одеської затоки 03.00.17 – гідробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading