Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта (автореферат)

0 Comment on Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ ЖАРОВА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 617.586-077.58-85+616.711-085 Фізична реабілітація хворих на статичну форму плоскостопості та остеохондроз хребта 24.00.03 — Фізична реабілітація АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту Київ...

Continue Reading

Особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини (автореферат)

0 Comment on Особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини (автореферат)

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ГЕОРГІЄВ Тихомир Добрінов УДК 616.314-056.71:(-008.1)-053.3 Особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини 14.01.22 — стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків (автореферат)

0 Comment on Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків (автореферат)

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГІРІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 615.9+614.876+577.1]:57.081 Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків 03.00.04 — біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Чернівці — 2005 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатності у хворих з ішемічним та запальним ураженням міо

0 Comment on Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатності у хворих з ішемічним та запальним ураженням міо

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д.СТРАЖЕСКА ЧЕРВОНОПИСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА УДК: 616.127-002+616.127-005.4]:616.12-008.46:612.172:616.124.2 Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатності у хворих з ішемічним та запальним ураженням міокарда 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку (автореферат)

0 Comment on Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку (автореферат)

2 ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ЧАЙКА І?? Ю?ї?а УДК 316.422.42 С???а ???і?ь ??і??? як ??? ?? ??????о ???? 09.00.03 – ????а ????я ? ????я і??ії А????? ????ії ? ???тя ????о ??еня ????а ?????? ?? К?в – 2005...

Continue Reading

Комплексне лікування хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням уролесану, темтусину-с та лісобакту (автореферат)

0 Comment on Комплексне лікування хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням уролесану, темтусину-с та лісобакту (автореферат)

ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ім. Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ Герич Петро Романович УДК: 616-08+616.248+615.363 Комплексне лікування хворих на персистуючу бронхіальну астму середньої тяжкості із застосуванням уролесану, темтусину-с та лісобакту 14.01.27 – пульмонологія А В Т О Р Е...

Continue Reading

Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2.4-д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмію (автореферат)

0 Comment on Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2.4-д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмію (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ГРИЩУК Марія Іванівна УДК 611-018 + 611-013 + 616-053.2 + 612.65 + 577.95 Морфологія тонкої кишки при дії пестициду 2.4-д амінної солі (дихлорфеноксиоцтової кислоти) та кадмію (експериментальне дослідження) 14.03.01 –...

Continue Reading

Зміни метаболізму, стану центральної і матково-плацентарно-плодової гемодинаміки у вагітних з гіпертонічною хворобою та їх корекція (автореферат)

0 Comment on Зміни метаболізму, стану центральної і матково-плацентарно-плодової гемодинаміки у вагітних з гіпертонічною хворобою та їх корекція (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Єгоров Олексій Олексійович УДК 618.3-06:616.12-008.331.1-08 Зміни метаболізму, стану центральної і матково-плацентарно-плодової гемодинаміки у вагітних з гіпертонічною хворобою та їх корекція 14.01.01 — акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Фасціольоз великої рогатої худоби: імунологічний статус та терапія хворих тварин в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (автореферат)

0 Comment on Фасціольоз великої рогатої худоби: імунологічний статус та терапія хворих тварин в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОВГІЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ УДК 636.09. : [636.2 : 616.995.122-085](043.3) Фасціольоз великої рогатої худоби: імунологічний статус та терапія хворих тварин в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних...

Continue Reading

Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів (автореферат)

0 Comment on Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ГУМЕНЮК ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА УДК 616.89.-615.851.13 Аналітично орієнтована диференціальна діагностика і прогноз афективних розладів 14.01.16 – психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Continue Reading