Диференційована седативна підготовка дітей 7-11 років при хірургічній санації порожнини рота (автореферат)

0 Comment on Диференційована седативна підготовка дітей 7-11 років при хірургічній санації порожнини рота (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ ЗАДОЯ НІНА ІВАНІВНА УДК 616.314-089-053.37.6:616.8 Диференційована седативна підготовка дітей 7-11 років при хірургічній санації порожнини рота 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Полтава – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Комплексне лікування абдомінального сепсису (автореферат)

0 Comment on Комплексне лікування абдомінального сепсису (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ГУСАК Ігор Вікторович УДК 617.55:616.94]-08 Комплексне лікування абдомінального сепсису (Експериментально – клінічне дослідження) 14.01.03 – хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Дніпропетровськ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Статус біженця в міжнародному праві (автореферат)

0 Comment on Статус біженця в міжнародному праві (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА АНДРІЇВНА УДК 341.43 Статус біженця в міжнародному праві Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на...

Continue Reading

Стан іхтіофауни дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи (автореферат)

0 Comment on Стан іхтіофауни дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ Худий Олексій Ігорович УДК 597(282. 247. 314) Стан іхтіофауни дністровського водосховища за дії факторів антропогенної природи 03.00.10 – іхтіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню (автореферат)

0 Comment on Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню (автореферат)

К И Ї В С Ь К И Й Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й У Н І В Е Р С И Т Е Т імені Т А Р А С А Ш...

Continue Reading

Консортивні зв’язки phoca caspica з його гельмiнтофауною в екосистемi каспiйського моря (автореферат)

0 Comment on Консортивні зв’язки phoca caspica з його гельмiнтофауною в екосистемi каспiйського моря (автореферат)

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕМIДЕНКО ЛЮБОВ АНАТОЛI?ВНА УДК 574.4+599.745.3:616.995.1 Консортивні зв’язки phoca caspica з його гельмiнтофауною в екосистемi каспiйського моря 03.00.16 – екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Дніпропетровськ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Кримському...

Continue Reading

Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунку (автореферат)

0 Comment on Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунку (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОНЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА УДК : 615.322: 616.33-002.44:615.453.3:014.22:549.67 Розробка складу та технології гранул цеоліту з плантаглюцидом для лікування виразкової хвороби шлунку 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів (автореферат)

0 Comment on Роль ліпідів в адаптації мозку риб до дії важких металів (автореферат)

1 ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ЧАЙКОВСЬКА Г?? Б????а УДК 636:2.577.1:597.551.2 Р?ь ???в в ????ї ??у ?б ? ?ї ??? ???в 03.00.04 – ??і?я А????? ????ії ? ???тя ????о ???я ????а ???і?? ?? Ч???і – 2005 Д????єю є ???с...

Continue Reading

Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля (автореферат)

0 Comment on Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля (автореферат)

ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ ІВАНОВ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ УДК 612.745.6:622-057.5 Оцінка і профілактика впливу важкої праці у шкідливих умовах на гірників, зайнятих молотковим вийманням вугілля 14.02.01 – Гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2005...

Continue Reading

Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці (автореферат)

0 Comment on Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці (автореферат)

Київський національний університет імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЧАЙКА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 577.175.73 Механізми трансдукції сигналу в парієтальних клітинах слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці 03.00.04 — біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2005 Дисертацією...

Continue Reading