Оптимізація хірургічного лікування передракових захворювань та рака ендометрія ранніх стадій у хворих з ожирінням (автореферат)

0 Comment on Оптимізація хірургічного лікування передракових захворювань та рака ендометрія ранніх стадій у хворих з ожирінням (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ?Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Щербина Ганна Борисівна УДК: 618.14-006:618.14-072.1 Оптимізація хірургічного лікування передракових захворювань та рака ендометрія ранніх стадій у хворих з ожирінням 14.01.01 — акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста (автореферат)

0 Comment on Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста (автореферат)

7 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЦИМБАЛ ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 316.334.56 Мі??і?а ????я в ??? ???? ??а С????і?ь 22.00.04 – ??і??і ? ???? ????ії А????? ????ії ? ???тя ????о ???я ????а ????і?? ?? К?в 2005 Д????єю є ???с Р??а...

Continue Reading

Соціальна пам\’ять як соціокультурний феномен (автореферат)

0 Comment on Соціальна пам\’ять як соціокультурний феномен (автореферат)

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Фостачук Олена Олександрівна УДК 159.922.4.: 316.7 (477) Соціальна пам’ять як соціокультурний феномен Спеціальність 22.00.04. – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків — 2005 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Рослинність долини річки хорол та її флористичні і созологічні особливості (автореферат)

0 Comment on Рослинність долини річки хорол та її флористичні і созологічні особливості (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ім. М.М. ГРИШКА ГОМЛЯ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА УДК 581.527:502.62 (477.53) Рослинність долини річки хорол та її флористичні і созологічні особливості 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Continue Reading

Комплексна диференційна діагностика та шляхи підвищення ефективності лікування плевритів пухлинної етіології (автореферат)

0 Comment on Комплексна диференційна діагностика та шляхи підвищення ефективності лікування плевритів пухлинної етіології (автореферат)

1 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. ГОРЬКОГО ЧЕШЕНКО ДМИТРО В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ УДК 616.25-002-02:616-006.04 К????а ???н??а ?????а ? ?я? ????ня ???в??і ????я ????в ????ї ?і??ії 14.01.07 – ????я А????? ????ії ? ???тя ????о ???я ????а ???? ??...

Continue Reading

Рецидиви раку прямої кишки. Багатофакторний підхід до прогнозування, поліпшення результатів хірургічного лікування (автореферат)

0 Comment on Рецидиви раку прямої кишки. Багатофакторний підхід до прогнозування, поліпшення результатів хірургічного лікування (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ЧЕРІПКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.351-006+616-002.193+616.089:615.849.1 Рецидиви раку прямої кишки. Багатофакторний підхід до прогнозування, поліпшення результатів хірургічного лікування 14.01.07 – онкологІя Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2005...

Continue Reading

Оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої пероральної дії пріоритетних забруднень водного середовища (автореферат)

0 Comment on Оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої пероральної дії пріоритетних забруднень водного середовища (автореферат)

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ Григоренко Людмила Євгеніївна УДК 613.1:616-056.3 Оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої пероральної дії пріоритетних забруднень водного середовища (експериментальні дослідження) 14.02.01 — Гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading

Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла (автореферат)

0 Comment on Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ ІВЧАТОВА Тетяна Віталіївна УДК. 796-055.2 Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних особливостей геометрії мас їх тіла 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття ученого...

Continue Reading

Психічні розлади у ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (автореферат)

0 Comment on Психічні розлади у ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ГАШКОВА Людмила Анатоліївна УДК 616.89+616.441–008.6]–02:616– 001.26/.29(477)–036–07–08–035. Психічні розлади у ліквідаторів наслідків чорнобильської катастрофи, що страждають на тиреопатії у віддаленому періоді (КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ) 14.01.16. –...

Continue Reading

Патогенез порушень функціонування нейрогуморальних регуляторних систем у гострому періоді травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі (авторефера

0 Comment on Патогенез порушень функціонування нейрогуморальних регуляторних систем у гострому періоді травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі (авторефера

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М. Горького ЗЯБЛІЦЕВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616.831-001-036.11:612.825.4]-092 Патогенез порушень функціонування нейрогуморальних регуляторних систем у гострому періоді травматичної хвороби при черепно-мозковій травмі 14.03.04 – патологічна фізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Донецьк...

Continue Reading