ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ім. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Гончар Юлія Олександрівна УДК 631.461.5:576.851:155 Особливості функціонування асоціативної системи: шовковиця – азотфіксуючі бактерії роду azospirillum 03.00.07 – мікробіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ –...

Подробнее

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Царик Петро Любомирович УДК 911.52 (477.84) Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області) 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів АВТОРЕФЕРАТ...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ Гогуленко Олег Васильович УДК 616.617-007.27-089.27 Черезшкірна пункційна нефростомія як перший етап лікування обструкції верхніх сечових шляхів 14.01.06 — Урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРНЕНКО Наталя Анатоліївна УДК 616.024-009.27.612.37+557.146.1 Патогенетичні механізми епілептогенезу в онтогенетичному аспекті (експериментальне дослідження) 14.03.04 — патологічна фізіологія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ЧЕРІПКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.351-006+616-002.193+616.089:615.849.1 Рецидиви раку прямої кишки. Багатофакторний підхід до прогнозування, поліпшення результатів хірургічного лікування 14.01.07 – онкологІя Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ — 2005...

Подробнее

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І.ВЕРНАДСЬКОГО Григор’єв Павло Євгенович УДК 577.35:57.034:57.045 Зв’язок інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів у тварин з варіаціями геліогеофізичних факторів 03.00.02 – біофізика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Сімферополь – 2005 Дисертацією є рукопис Робота...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Хоменко Сергій Миколайович УДК. 612.821.3+612.172 Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності 03. 00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Хоменко Сергій Миколайович УДК. 612.821.3+612.172 Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності 03. 00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат...

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕХТЯР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.61/.63:618.173 Клініка і лікування інфекційно – запальних захворювань органів сечової системи в жінок у постменопаузальному періоді 14.01.06.-урологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня Кандидата медичних наук КИЇВ-2005 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ Григоренко Людмила Євгеніївна УДК 613.1:616-056.3 Оцінка імунотоксичних ефектів за комбінованої пероральної дії пріоритетних забруднень водного середовища (експериментальні дослідження) 14.02.01 — Гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Подробнее
Страница 60 из 837« Первая...102030...5859606162...708090...Последняя »