Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця (авторефера

0 Comment on Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця (авторефера

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ім. М. М. АМОСОВА ЛІТВІНОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА УДК 616.133+616.134.9]-004-007.271/272-089-06:616.12-005.4 Хірургічне лікування атеросклеротичних оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальних артерій у хворих з супутньою ішемічною хворобою серця 14.01.04-серцево-судинна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор) (автореферат)

0 Comment on Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О. КОВАЛЕВСЬКОГО ЛИСИЦЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА УДК 574.583 (262.5) Меропланктон прибережних вод Криму (чорноморський сектор) 03.00.17 – гідробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Севастополь – 2005 Дисертацією є...

Continue Reading

Пізні потенціали шлуночків серця: клінічні, електрофізіологічні, анатомо-функціональні аспекти (автореферат)

0 Comment on Пізні потенціали шлуночків серця: клінічні, електрофізіологічні, анатомо-функціональні аспекти (автореферат)

Академія медичних наук України Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска Легконогов Олександр Вікторович УДК 616.12-127-172.2:612.014.42 Пізні потенціали шлуночків серця: клінічні, електрофізіологічні, анатомо-функціональні аспекти 14.01.11 – Кардіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ — 2005 Дисертацією є рукопис. Роботу...

Continue Reading

Характеристика епідемічного процесу віл-інфекції в україні в залежності від шляху інфікування (автореферат)

0 Comment on Характеристика епідемічного процесу віл-інфекції в україні в залежності від шляху інфікування (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО ЛЮЛЬЧУК МАРІЯ ГЕННАДІЇВНА УДК 578.826.6:575.113-853 616.07-078:98+826.6 Характеристика епідемічного процесу віл-інфекції в україні в залежності від шляху інфікування 14.02.02 – епідеміологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі (автореферат)

0 Comment on Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО Ломберг Маргарита Леонідівна УДК 582 (284+287.23):635+581 Лікарські макроміцети у поверхневій та глибинній культурі 03.00.21 – мікологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота...

Continue Reading

Клініко-патогенетичні підходи до терапії хворих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним бронхітом (автореферат)

0 Comment on Клініко-патогенетичні підходи до терапії хворих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним бронхітом (автореферат)

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МОРГУЛІС Марина Валеріївна УДК: 616.37-002-036.12+616.233-002-036.12]-036-092-08 Клініко-патогенетичні підходи до терапії хворих на хронічний панкреатит, сполучений з хронічним необструктивним бронхітом 14.01.02 – внутрішні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Луганськ – 2005 Дисертацію є рукопис...

Continue Reading

Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах (автореферат)

0 Comment on Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах (автореферат)

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Литвиненко Ярослав Володимирович УДК 681.518.3+519.218.8 Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах 01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук...

Continue Reading

Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду helix (gastropoda, pulmonata) (автореферат)

0 Comment on Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду helix (gastropoda, pulmonata) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМ. І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА ЛЕОНОВ Сергій Владиславович УДК 594.382 Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду helix (gastropoda, pulmonata) 03.00.08 — зоологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ...

Continue Reading

Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ–ХХ СТ.) (автореферат)

0 Comment on Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ–ХХ СТ.) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Лещинський Олександр Петрович УДК 372.853 (091)(4) Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ–ХХ СТ.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки А В Т О Р Е Ф Е Р...

Continue Reading

Кріогенна деструкція в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат)

0 Comment on Кріогенна деструкція в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ ЛЯЛЬКІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 618.19 – 006.6 – 085.832.9 Кріогенна деструкція в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005...

Continue Reading