Морфофункціональна характеристика оболонок жовчного міхура при хронічному калькульозному холециститі (автореферат)

0 Comment on Морфофункціональна характеристика оболонок жовчного міхура при хронічному калькульозному холециститі (автореферат)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка ГРИГОРОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: 616.366-002-092+616.366-003.7 Морфофункціональна характеристика оболонок жовчного міхура при хронічному калькульозному холециститі 03.00.11 — цитологія, клітинна біологія, гістологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ-2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Continue Reading

Оптимізація методів діагностики патології епітелію шийки матки у хворих на генітальний ендометріоз (автореферат)

0 Comment on Оптимізація методів діагностики патології епітелію шийки матки у хворих на генітальний ендометріоз (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА ІОФФЕ СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА УДК 618.146/.147-07-06:618.14-002-007.415 Оптимізація методів діагностики патології епітелію шийки матки у хворих на генітальний ендометріоз 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Спадкові дистрофії строми рогівки (патогенез, клініка, діагностика, лікування) (автореферат)

0 Comment on Спадкові дистрофії строми рогівки (патогенез, клініка, діагностика, лікування) (автореферат)

ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА АМН УКРАЇНИ ДРОЖЖИНА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 617.713-007.23-053:616-056.7–036–073–092-089 Спадкові дистрофії строми рогівки (патогенез, клініка, діагностика, лікування) 14.01.18 — Офтальмологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на...

Continue Reading

Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки (автореферат)

0 Comment on Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки (автореферат)

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ Гупаловська Вікторія Анатоліївна УДК 159’923’98:316.346.2 – 055.2 Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки 19.00.01 – загальна психологія, історія психології А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття...

Continue Reading

Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з кломіфен-резистентними формами синдрому полікістозних яєчників після ендохірургічної стимуляц

0 Comment on Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з кломіфен-резистентними формами синдрому полікістозних яєчників після ендохірургічної стимуляц

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М. ГОРЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНИХ ПРОБЛЕМ СІМ’Ї ЧЕКА НАТАЛЯ ЕДУАРДІВНА УДК 618.177:618.11–006.2]–616–089.819+612.017–085 Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з кломіфен-резистентними формами синдрому полікістозних яєчників після ендохірургічної стимуляції овуляції 14.01.01 – акушерство...

Continue Reading

Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення при церебральних ішеміях у хворих молодого віку (автореферат)

0 Comment on Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення при церебральних ішеміях у хворих молодого віку (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ Чернишова Тетяна Іванівна УДК 616.831-005-036.1-053.81-073-074 Клініко-інструментальні та біохімічні зіставлення при церебральних ішеміях у хворих молодого віку 14.01.15 — нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків —...

Continue Reading

Структурно-функціональні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в судинному руслі очного яблука при токсичній дистрофії сітківки (автореферат

0 Comment on Структурно-функціональні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в судинному руслі очного яблука при токсичній дистрофії сітківки (автореферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО ГНАТКО Катерина Віталіївна УДК 617.735 – 807.17 – 017.2.611.842.3 Структурно-функціональні особливості адаптаційно-компенсаторних процесів в судинному руслі очного яблука при токсичній дистрофії сітківки 14.03.01 – нормальна анатомія АВТОРЕФЕРАТ на здобуття...

Continue Reading

Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади (автореферат)

0 Comment on Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА ДЕРЕЗЮК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ УДК: 616-053.2-058.863 Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади 14.02.03 — соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Continue Reading

Особливості епізоотичного процесу сибірки у південному регіоні України (автореферат)

0 Comment on Особливості епізоотичного процесу сибірки у південному регіоні України (автореферат)

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІОВЕНКО АРТЕМ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК: 619:616.98:579.852.1(477.7) особливості Епізоотичного процесу сибірки у південному регіоні України 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ОДЕСА – 2005 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в...

Continue Reading

Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку (автореферат)

0 Comment on Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ ХОМЕНКО Олександр Олександрович УДК 616.89-008.454 Клініко-динамічна характеристика та оптимізація лікування органічного депресивного розладу у чоловіків літнього віку 14.01.16-психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading