Прогнозування розвитку, діагностика та лікування синдрома подразненого кишечника у дітей (автореферат)

0 Comment on Прогнозування розвитку, діагностика та лікування синдрома подразненого кишечника у дітей (автореферат)

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ШАДРІН ОЛЕГ ГЕННАДІЙОВИЧ УДК 616.34-053.2-036-07-08 Прогнозування розвитку, діагностика та лікування синдрома подразненого кишечника у дітей 14.01.10 — Педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ — 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатності у хворих з ішемічним та запальним ураженням міо

0 Comment on Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатності у хворих з ішемічним та запальним ураженням міо

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ім. акад. М.Д.СТРАЖЕСКА ЧЕРВОНОПИСЬКА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА УДК: 616.127-002+616.127-005.4]:616.12-008.46:612.172:616.124.2 Ремоделювання лівого шлуночка і зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки на етапах серцевої недостатності у хворих з ішемічним та запальним ураженням міокарда 14.01.11 – кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мікроміцетів роду aspergillus mich. (автореферат)

0 Comment on Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мікроміцетів роду aspergillus mich. (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ЦИГАНЕНКО КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА УДК 582.288–11+577.18 Оцінка антибіотичного та токсигенного потенціалу деяких видів мікроміцетів роду aspergillus mich. 03.00.07 – мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ...

Continue Reading

Сучасні принципи хірургічного лікування пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів (автореферат)

0 Comment on Сучасні принципи хірургічного лікування пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ імені М.М.АМОСОВА На правах рукопису ЖУК Ростислав Андрійович УДК: 617.582 — 089.28: 616.136 — 005.6 — 039.12 — 089 Сучасні принципи хірургічного лікування пізніх тромбозів аорто-стегнових протезів 14.01.04 –серцево-судинна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на...

Continue Reading

Сучасні підходи до діагностики та лікування туберкульозного спондиліту (автореферат)

0 Comment on Сучасні підходи до діагностики та лікування туберкульозного спондиліту (автореферат)

ІНСТИТУТ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА ТА СУГЛОБІВ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА М.І. СИТЕНКА АМН УКРАЇНИ ГОЛКА ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ УДК 616/711-002.5-071-089 Сучасні підходи до діагностики та лікування туберкульозного спондиліту 14.01.21 – травматологія та ортопедія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Харків –...

Continue Reading

Використання ультразвукового впливу при лапароскопічній холецистектомії у хворих на жовчнокам\’яну хворобу (автореферат)

0 Comment on Використання ультразвукового впливу при лапароскопічній холецистектомії у хворих на жовчнокам\’яну хворобу (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Черкова Наталія Вікторівна УДК: 616.366-089.87:615.837.3 Використання ультразвукового впливу при лапароскопічній холецистектомії у хворих на жовчнокам’яну хворобу 14.01.03- хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...

Continue Reading

Хірургічні аспекти тетради фалло у дорослих (автореферат)

0 Comment on Хірургічні аспекти тетради фалло у дорослих (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО — СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ім. М.М. АМОСОВА ЗАГАЙНОВ Микола Юрійович УДК: 616.12-007.2-089 Хірургічні аспекти тетради фалло у дорослих 14.01.04 — серцево-судинна хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2005 Дисертацією...

Continue Reading

Діагностика та комплексна терапія вегетативних дисфункцій в осіб різних вікових груп, що мешкають в зоні підвищеного радіаційного фону (автореферат)

0 Comment on Діагностика та комплексна терапія вегетативних дисфункцій в осіб різних вікових груп, що мешкають в зоні підвищеного радіаційного фону (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАІНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ЧЕМЕРЕСЮК Інна Георгіївна УДК: 616-07: 616-08:616.839 Діагностика та комплексна терапія вегетативних дисфункцій в осіб різних вікових груп, що мешкають в зоні підвищеного радіаційного фону 14.01.15.- нервові хвороби Автореферат дисертації...

Continue Reading

Медико-соц²альна експертиза та реаб²л²тац²я ²нвал²д²в внаслідок г²пертон²чної хвороби (автореферат)

0 Comment on Медико-соц²альна експертиза та реаб²л²тац²я ²нвал²д²в внаслідок г²пертон²чної хвороби (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАНЮКОВА ІННА ЯРОСЛАВІВНА УДК 616.12-008.331.1:616-036.86 Медико-соц?альна експертиза та реаб?л?тац?я ?нвал?д?в внаслідок г?пертон?чної хвороби 14.01.11 — кардіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Запоріжжя-2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Українському...

Continue Reading

Фасціольоз великої рогатої худоби: імунологічний статус та терапія хворих тварин в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (автореферат)

0 Comment on Фасціольоз великої рогатої худоби: імунологічний статус та терапія хворих тварин в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДОВГІЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ УДК 636.09. : [636.2 : 616.995.122-085](043.3) Фасціольоз великої рогатої худоби: імунологічний статус та терапія хворих тварин в умовах тривалого впливу іонізуючого випромінювання 16.00.11 – паразитологія, гельмінтологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних...

Continue Reading