МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гончарова Л і л я В о л о д и м и р і в н а УДК 612.466:616.36-0021:612.017.4:547.222 Патогенез порушень ниркових функцій при експериментальному токсичному гепатиті, індукованому чотирихлористим вуглецем 14.03.04...

Подробнее

Київський національний університет імені Тараса Шевченка КУДІЙ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА УДК 612.821+612.28 Варіабельність серцевого ритму в осіб з різною частотою дихання 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є...

Подробнее

Пприкарпатський національний університет імені Василя Стефаника ГОЛОВАН ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ УДК 159. 922.7 Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів 19. 00. 07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Івано-Франківськ – 2006 Дисертацією...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут клітинної біології та генетичної інженерії ГРОМОЗОВА Олена Миколаївна УДК 575.16.017.22:582.28 Поліваріантність онтогенезу міцеліальних мікроміцетів 03.00.14 – біологія розвитку автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА ЛИТВИНЧУК ІРИНА ВАСИЛІВНА УДК 618.1-56.5-019-06:615.256.3 Порівняльні аспекти контрацепції у жінок з різним індексом маси тіла 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ Довбиш Михайло Афанасійович УДК: 616.62-007.274+616.61-002] -092:616-008.844]-08 Патогенетичне значення порушень лімфатичної системи при обструкції верхніх сечових шляхів і запальних захворюваннях нирок та їх лікування (клініко — експериментальне дослідження) 14. 01. 06 – урологія Автореферат дисертації на здобуття...

Подробнее

ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Дзямко Вікторія Йосипівна УДК 371.315 Формування стохастичних уявлень в учнів 1-6 класів у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін 13.00.09 – „Теорія навчання” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Луцьк – 2006 Дисертацією...

Подробнее

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА ЧУБРЕЙ Олександра Степанівна УДК 929:59+598.2 „ 18/19 ” Науковий доробок м.о. зарудного в зоологічній науці (остання чверть ХІХ – початок ХХ століть) 07. 00. 07 – історія науки і техніки Автореферат дисертації...

Подробнее

Національна Академія Наук УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ КЛІТИНИ Кащак Наталія Іванівна УДК 612.112.3.014:616-006-018 Механізми взаємодії мишачих макрофагоподібних клітин лінії J774.2 з клітинами-мішенями 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів – 2007 Дисертацією...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СКОРБАЧ Юлія Іванівна Удосконалення профілактики гнійно-септичних ускладнень пуерперію залежно від мікробіоценозу піхви УДК: 618.73-085.387:618.38-001.18 14.01.01 – акушерство і гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2007 Дисертацією...

Подробнее
Страница 421 из 837« Первая...102030...419420421422423...430440450...Последняя »