Роль порушень регіонарної гемодинаміки та процесів вільнорадикального окислення в розвитку ендотеліально-епітеліальної дистрофії рогівки при хірургічн

0 Comment on Роль порушень регіонарної гемодинаміки та процесів вільнорадикального окислення в розвитку ендотеліально-епітеліальної дистрофії рогівки при хірургічн

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА ІСАКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА УДК 617.741-004.1-089+617.713-007.17-036]-07 Роль порушень регіонарної гемодинаміки та процесів вільнорадикального окислення в розвитку ендотеліально-епітеліальної дистрофії рогівки при хірургічному лікуванні катаракти 14.01.18 – офтальмологія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Гендерний вимір екологічної комунікації (автореферат)

0 Comment on Гендерний вимір екологічної комунікації (автореферат)

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА КАРПЕНКО Катерина Іванівна УДК 504.03:396 Гендерний вимір екологічної комунікації 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Харків — 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському...

Continue Reading

Клініко-експериментальне обгрунтування ролі функціональних та структурних змін печінки і нирок в патогенезі аліментарної диспепсії телят (автореферат)

0 Comment on Клініко-експериментальне обгрунтування ролі функціональних та структурних змін печінки і нирок в патогенезі аліментарної диспепсії телят (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГРИЩУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 619:612.357.6+612.466:636.2.053 Клініко-експериментальне обгрунтування ролі функціональних та структурних змін печінки і нирок в патогенезі аліментарної диспепсії телят 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук Київ...

Continue Reading

Рак маткової труби: особливості клінічного перебігу та лікування (автореферат)

0 Comment on Рак маткової труби: особливості клінічного перебігу та лікування (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ КРАСИЛЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ УДК 618.12 — 006.6 — 036 — 08 Рак маткової труби: особливості клінічного перебігу та лікування 14.01.07 – онкологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –2006 Дисертацією...

Continue Reading

Ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі (автореферат)

0 Comment on Ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі (автореферат)

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка АМН України ІВАНОВ ОЛЕКСІЙ Віталійович УДК: 616.728.2 — 007.17 — 084.843 — 77 — 053.89 Ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі 14.01.21. — травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Клініко-етологічні закономірності формування сексуальних дисфункцій при афективній патології у жінок (автореферат)

0 Comment on Клініко-етологічні закономірності формування сексуальних дисфункцій при афективній патології у жінок (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ І НАРКОЛОГІЇ Галіздра Євгенія Сергіївна УДК: 616.89: 618.17- 02 Клініко-етологічні закономірності формування сексуальних дисфункцій при афективній патології у жінок 14.01.16- психіатрія АВТОРЕФЕРАТ Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2006...

Continue Reading

Етіопатогенетичне обгрунтування способу імуномодулюючої терапії хронічного пародонтиту в осіб, хворих на цукровий діабет першого типу (автореферат)

0 Comment on Етіопатогенетичне обгрунтування способу імуномодулюючої терапії хронічного пародонтиту в осіб, хворих на цукровий діабет першого типу (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Луганський державний медичний університет Інкелевич Максим Юрійович УДК 616.314.17-008.1-036.12:612.349 Етіопатогенетичне обгрунтування способу імуномодулюючої терапії хронічного пародонтиту в осіб, хворих на цукровий діабет першого типу 14.03.04 – патологічна фізіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних...

Continue Reading

Роль дисбалансу антиендотоксинового імунітету у патогенезі діабетичної ретинопатії (автореферат)

0 Comment on Роль дисбалансу антиендотоксинового імунітету у патогенезі діабетичної ретинопатії (автореферат)

Міністерство охорони здоров’я України Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Копаєнко Ганна Іванівна УДК 617.735-02-092:616.379-008.64:612.017:616-08 Роль дисбалансу антиендотоксинового імунітету у патогенезі діабетичної ретинопатії 14.01.18 – офтальмологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006...

Continue Reading

Стан глутатіон-залежної ферментної системи та вплив на неї омега-3 поліненасичених жирних кислот при експериментальній бронхолегеневій патології (авто

0 Comment on Стан глутатіон-залежної ферментної системи та вплив на неї омега-3 поліненасичених жирних кислот при експериментальній бронхолегеневій патології (авто

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЖАДАН ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА УДК: 616.233/24:577.15-02:547.586.2.001.5 Стан глутатіон-залежної ферментної системи та вплив на неї омега-3 поліненасичених жирних кислот при експериментальній бронхолегеневій патології 03.00.04 – біохімія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Фізіологічна активність мінеральної води “нафтуся” до і після її мікробної депривації (автореферат)

0 Comment on Фізіологічна активність мінеральної води “нафтуся” до і після її мікробної депривації (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ КОВАЛЬЧУК Галина Ярославівна УДК 591.133.15:663.647:628.163 Фізіологічна активність мінеральної води “нафтуся” до і після її мікробної депривації 03.00.13 — фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Continue Reading