Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя (автореферат)

0 Comment on Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя (автореферат)

Львівський національний університет імені Івана Франка Гапон Надія Павлівна УДК 1:167:168.522(09)”19” Проблема ґендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя Спеціальність 09.00.05 – історія філософії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис...

Continue Reading

Оптимізація раннього хірургічного лікування опікових ран шляхом подолання дефіциту донорських ресурсів шкіряного покрову у важкообпечених (автореферат

0 Comment on Оптимізація раннього хірургічного лікування опікових ран шляхом подолання дефіциту донорських ресурсів шкіряного покрову у важкообпечених (автореферат

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Грязін Олександр Євгенович УДК: 616.- 001.17-089 + 617-089.843 Оптимізація раннього хірургічного лікування опікових ран шляхом подолання дефіциту донорських ресурсів шкіряного покрову у важкообпечених 14.01.03 – хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків...

Continue Reading

Наукове обгрунтування надання первинної акушерсько-гінекологічної допомоги в системі загальної практики-сімейної медицини (реферат)

0 Comment on Наукове обгрунтування надання первинної акушерсько-гінекологічної допомоги в системі загальної практики-сімейної медицини (реферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА ЛЕСОВСЬКА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА УДК: 614.253:[618:616–082]:001.8 Наукове обгрунтування надання первинної акушерсько-гінекологічної допомоги в системі загальної практики-сімейної медицини 14.02.03 – соціальна медицина АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Корекція порушень репродуктивної системи після гістеректомії у жінок фертильного віку (автореферат)

0 Comment on Корекція порушень репродуктивної системи після гістеректомії у жінок фертильного віку (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Донецький Державний медичний університет ім. М. Горького науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї ХАНЧА (Ліпчанська) ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА УДК 618.14.87-039.2-053.86:618.11/.19-008.66 Корекція порушень репродуктивної системи після гістеректомії у жінок фертильного віку 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на...

Continue Reading

Зміни фетоплацентарного комплексу при дискоординації пологової діяльності та її корекція (автореферат)

0 Comment on Зміни фетоплацентарного комплексу при дискоординації пологової діяльності та її корекція (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Горшкова Злата Анатоліївна УДК 618.514.2:618.29618.36 Зміни фетоплацентарного комплексу при дискоординації пологової діяльності та її корекція 14.01.01 — акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2006 ...

Continue Reading

Сексуальна дезадаптація при екскреторно-токсичній безплід-ності та її психотерапія. Медико-психологічні аспекти (реферат)

0 Comment on Сексуальна дезадаптація при екскреторно-токсичній безплід-ності та її психотерапія. Медико-психологічні аспекти (реферат)

Міністерство охорони здоров’я України Харківська медична академія післядипломної освіти ЛЕЩИНСЬКИЙ Валерій Оліянович УДК 616.89 – 008.442.4:616.65 – 002.2] – 055.1 – 085.851 Сексуальна дезадаптація при екскреторно-токсичній безплідності та її психотерапія. Медико-психологічні аспекти 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття...

Continue Reading

Екологічні тзнання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики (реферат)

0 Comment on Екологічні тзнання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики (реферат)

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Маркович Людмила Михайлівна УДК 373.5.016: 53:502.3 Екологічні тзнання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики 13.00.02 –теорія і методика навчання фізики АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ — 2007 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії (автореферат)

0 Comment on Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ „КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” ХОХЛОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 66.065:621.039 Розробка технології ліквідації нафтового забруднення довкілля застосуванням біоактивного вуглецевого сорбенту комплексної дії Спеціальність 21.06.01 — Екологічна безпека АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ –...

Continue Reading

Особливості розвитку, клініки та лікування генералізованого пародонтиту в жінок після оваріоектомії (автореферат)

0 Comment on Особливості розвитку, клініки та лікування генералізованого пародонтиту в жінок після оваріоектомії (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ „УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” ГОРБ-ГАВРИЛЬЧЕНКО іННА ВІКТОРІВНА УДК: 616.314.17-008.1-02:618.11-089.87]-07-085 Особливості розвитку, клініки та лікування генералізованого пародонтиту в жінок після оваріоектомії 14.01.22 – стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Continue Reading

Оптимізація діагностики та лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з helicobacter pylori інфекцією, у дітей (автореферат)

0 Comment on Оптимізація діагностики та лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з helicobacter pylori інфекцією, у дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ КОССАК ІРИНА БОГДАНІВНА УДК: 616.33:616.342]-002.2-053.2-022-07-08 Оптимізація діагностики та лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з helicobacter pylori інфекцією, у дітей 14.01.10 – педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading