Вплив бензимідазолу і його нових похідних на електричну активність нейронів Helix albescens Rossm. І поведінку щурів (автореферат)

0 Comment on Вплив бензимідазолу і його нових похідних на електричну активність нейронів Helix albescens Rossm. І поведінку щурів (автореферат)

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ГАММА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА УДК 612.014.46:612.821:615.214:547.78 Вплив бензимідазолу і його нових похідних на електричну активність нейронів Helix albescens Rossm. І поведінку щурів Спеціальність 03.00.13 — Фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня...

Continue Reading

Диференційоване ведення і лікування вагітних із синдромом утрати плода, обумовленим тромбофілією (автореферат)

0 Comment on Диференційоване ведення і лікування вагітних із синдромом утрати плода, обумовленим тромбофілією (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГОЛОВАТЮК КАТЕРИНА ПЕТРІВНА УДК616.36(043.3)+618.333 (043.3)+618.3-06:616.1 Диференційоване ведення і лікування вагітних із синдромом утрати плода, обумовленим тромбофілією 14.01.01 — акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Одеса —...

Continue Reading

Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей (автореферат)

0 Comment on Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця ГЛАГОВИЧ Михайло Васильович УДК 616.381-002-001-576.32/36-612.017-053.2/5 Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей 14.01.09 — дитяча хірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2006...

Continue Reading

Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням (автореферат)

0 Comment on Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ Іванушко Яна Григорівна УДК: 599.23:616.36-06: 612.014.48]: 621.375.826 Радіаційно індуковані зміни у печінці щурів та їх корекція лазерним випроміненням 03.00.01 – радіобіологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Continue Reading

Розроблення методів контролю бурякоцукрового виробництва за вмістом токсичних елементів в сировині, напівпродуктах та продукції (автореферат)

0 Comment on Розроблення методів контролю бурякоцукрового виробництва за вмістом токсичних елементів в сировині, напівпродуктах та продукції (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ГЛЄБОВ АНДРІЙ БОРИСОВИЧ УДК 664.1: 389.14 Розроблення методів контролю бурякоцукрового виробництва за вмістом токсичних елементів в сировині, напівпродуктах та продукції 05.18.05 – Технологія цукристих речовин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ-2006 Дисертацією...

Continue Reading

Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, що постраждали внаслідок аварії на чорнобильській АЕС (

0 Comment on Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, що постраждали внаслідок аварії на чорнобильській АЕС (

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Журавльов Олександр Анатолійович УДК 614.876:612.13:612.825.8 Особливості коркової активності та мозкового кровотоку при виконанні розумових завдань в осіб, що постраждали внаслідок аварії на чорнобильській АЕС 03.00.13 – фізіологія людини і тварин АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція (автореферат)

0 Comment on Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІСАКОВ РУСТАМ ІСРОІЛОВИЧ УДК 616.89-008.12-053.5:615.851 Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція 19.00.04 – медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2006 Дисертацією...

Continue Reading

Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики та діагностики транзиторних ішемічних атак на фоні артеріальної гіпотонії, їх медикаментозна к

0 Comment on Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики та діагностики транзиторних ішемічних атак на фоні артеріальної гіпотонії, їх медикаментозна к

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА Гуменюк Юрій Мирославович УДК 616-092+616-037+616-07+616.831- 005+616. 8-009.16+616-08 Клініко-біохімічні особливості патогенезу, симптоматики та діагностики транзиторних ішемічних атак на фоні артеріальної гіпотонії, їх медикаментозна корекція 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат...

Continue Reading

Клініко-інструментальна діагностика і лікування цереброваскулярних порушень, обумовлених патологічною звивистістю, гіпо- і аплазією прецеребральних а

0 Comment on Клініко-інструментальна діагностика і лікування цереброваскулярних порушень, обумовлених патологічною звивистістю, гіпо- і аплазією прецеребральних а

Міністерство охорони здоров`я України Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. ШУПИКА ЛІСОВСЬКИЙ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 616-018.2-053.2+616.133.33:616.831-005]-071-072-08 Клініко-інструментальна діагностика і лікування цереброваскулярних порушень, обумовлених патологічною звивистістю, гіпо- і аплазією прецеребральних артерій при вродженій слабкості сполучної тканини у дітей 14.01.15 –...

Continue Reading

Молюски північної частини азовського моря (фауна, зоогеографія, екологія) (автореферат)

0 Comment on Молюски північної частини азовського моря (фауна, зоогеографія, екологія) (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена ХАЛІМАН Ігор Олексійович УДК 594.3+564.3(477)+(477.7) Молюски північної частини азовського моря (фауна, зоогеографія, екологія) 03.00.08 – зоологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є...

Continue Reading