ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ КУНЦЕВСЬКА Анастасія Володимирівна УДК № 159.922.27 (048) Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних працівників 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ — 2006 Дисертацією є...

Подробнее

ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІВАНІНА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА УДК: [616.33 — 002 + 616.342 — 002] — 053.5 — 084: 616.89 Психосоматичні аспекти розвитку та патогенетичне обгрунтування профілактики хронічного гастриту та хронічного гастродуоденіту у дітей молодшого...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ЛЕВЧЕНКО Леся Юріївна УДК 177. 8 : 392. 6 Проблема самотності: ґендерний контекст 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис....

Подробнее

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.ГОРЬКОГО КОЗИНСЬКА Інна Анатоліївна УДК 616.72-018.3-007.17.18-007.248:622-058.243-036-07-092-08-039.76 Клініка і патогенез остеоартрозу у шахтарів, ефективність лікування та реабілітації таких хворих 14.01.12 – ревматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Донецьк – 2006 Дисертацією є...

Подробнее

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ КОВАЧ Ілона Василівна УДК 616.314-002:616.311.2–002:504:615.372:615.302–053.5/6 Роль екотоксикантів та недостатності аліментарних фітоадаптогенів у виникненні основних стоматологічних захворювань у дітей 14.01.22 — стоматологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Одеса – 2006 Дисертацією...

Подробнее

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ІЛЬНИЦЬКА УЛЯНА ВІКТОРІВНА УДК 323.2 : [355.1:659.4] Паблік рилейшнз збройних сил як фактор демократизації та оптимізації цивільно-військових відносин Спеціальність 23.00.02—політичні інститути та процеси АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів-2006 Дисертацією...

Подробнее

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ КОКАРЄВА Анжеліка Миколаївна УДК 378.6.147:004:5 Застосування інформаційних технологій у вивченні природничих дисциплін на підготовчих відділеннях технічних університетів 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУДРЕВИЧ ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА УДК: 618.3-008.6-08-092:612.017.1 Особливості патогенезу та удосконалення методів лікування раннього гестозу вагітних 14.01.01 – акушерство та гінекологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків – 2006 Дисертацією...

Подробнее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ” УДК 616.728.3.831– 009.12–053: 616-089 МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитячим церебральним паралічем 14.01.21 – травматологія та ортопедія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького ГРИЦЬКО МАРТА ІГОРІВНА УДК: 618.1-053.6/-02: 618.14/.16-031.64(-08 Порушення репродуктивного здоров’я у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією і можливі шляхи їх корекції 14.01.01 Ї акушерство та гінекологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Подробнее
Страница 410 из 837« Первая...102030...408409410411412...420430440...Последняя »