НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І ГЕНЕТИКИ ГОЛУБ НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА УДК 595.773.4:575ґ113ґ224.4:591.139 Мутації, індуковані рентгенівським опроміненням та деякими хімічними реагентами, що змінюють тривалість життя drosophila melanogaster 03.00.15 – Генетика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук...

Подробнее

Міністерство охорони здоров’я України НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ Мітюряєва-Корнійко Інга Олександрівна УДК 616.62-008.223-053.2-08 Діагностика і лікування різних клінічних форм енурезу у дітей 14.01.10 — педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ — 2007 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Левицька Неллі Анатоліївна УДК 615.015.8:579.873.21(477.73) Молекулярно-генетичні особливості розвитку резистентності мікобактерій туберкульозу до лікарських засобів 14.03.05 — фармакологія А в т о р е ф е р а т дисертації на здобуття наукового...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМ. АКАД. М.Д. СТРАЖЕСКА ГАРАБУРДА ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА УДК 576.3/4 : 616-018 : 576.8.094.7 : 616.8-009.3 : 615.22 Підвищення клінічної ефективності та безпеки аміодарону шляхом комбінованого застосування краталу та кверцетину у хворих на ІХС з...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. Я. Горбачевського Фурдела Вікторія Богданівна УДК 616.379-008.64-06:616.12-021.1-085]-053.2 Кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету у дітей та їх медикаментозна корекція 14.01.10 — педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Тернопіль...

Подробнее

національний університет фізичного виховання і спорту україни Левандовський ОЛЕКСАНДР СТАНІСЛАВОВИЧ УДК: 796.071.7:616.839-085:378.180.6 Кінезітерапія і масаж в системі комплексної реабілітації студентів з клінічними ознаками вегетативного дисбалансу 24.00.03 – Фізична реабілітація Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЛУЦИК Володимир Леонідович УДК 159.96+616.895.8-08 Репрезентація терапевтичного середовища у хворих на параноїдну шизофренію 19.00.04 — медична психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Харків — 2007 Дисертацією є...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАЗУР Людмила Петрівна УДК 616.379-008.64+616.36-003.826]-06:616.153.915-085.35 Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом 14.01.02 – внутрішні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ім. М. В. ЛИСЕНКА ЛАСТОВЕЦЬКА-СОЛАНСЬКА Зоряна Миколаївна УДК 78.01:17.022.1:008](477Ук) Музичні цінності та потреби в сучасному культурному континуумі України 17.00.01 – Теорія та історія культури АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Львів – 2007 Дисертацією...

Подробнее

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Григоренко Надія Валентинівна УДК 616.366 — 002 — 036.12: 616.379 — 008.64: 612.112.94.015.2 Патогенетична роль цитокінів (інтерлейкіну 1(, фактора некрозу пухлин () та фібронектину при хронічному холециститі у хворих на цукровий діабет 14.01.02 – внутрішні хвороби...

Подробнее
Страница 409 из 837« Первая...102030...407408409410411...420430440...Последняя »