Особливості тактики і вибір методу хірургічного лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози в період після аварії на чорнобильській АЕС (реферат)

0 Comment on Особливості тактики і вибір методу хірургічного лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози в період після аварії на чорнобильській АЕС (реферат)

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України Люткевич Олександр Валерійович УДК: 616.441-006.6-089.87-037 Особливості тактики і вибір методу хірургічного лікування злоякісних пухлин щитоподібної залози в період після аварії на чорнобильській АЕС 14.01.14 – ендокринологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття...

Continue Reading

Вікові особливості мітохондріального дихання та перекисного окис-нення ліпідів у тварин при активації системи оксиду азоту (реферат)

0 Comment on Вікові особливості мітохондріального дихання та перекисного окис-нення ліпідів у тварин при активації системи оксиду азоту (реферат)

Львівський національний університет Імені івана франка муращук катерина михайлівна УДК 612.3:612.33:612.34:612.814 Вікові особливості мітохондріального дихання та перекисного окиснення ліпідів у тварин при активації системи оксиду азоту 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних...

Continue Reading

Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря міста з розвинутою хімічною промисловістю (реферат)

0 Comment on Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря міста з розвинутою хімічною промисловістю (реферат)

Державна установа „ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЄЄВА АМН УКРАЇНИ” Малоног Катерина Петрівна УДК 614.71:351.77:477 Гігієнічна оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря міста з розвинутою хімічною промисловістю 14.02.01 – гігієна АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень (реферат)

0 Comment on Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень (реферат)

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН ЛИХАЦЬКИЙ Петро Григорович УДК 612.015.11.017-02:546.48+546.537.531]-092.9 Поєднаний вплив солей кадмію, кобальту та рентгенівських променів на захисні системи тварин та шляхи корекції виявлених порушень 03.00.04 – біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Львів 2007...

Continue Reading

Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних закладах України (автореферат)

0 Comment on Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних закладах України (автореферат)

ІНСТИТУТ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ ім. О.М. МАРЗЕЄВА АМН УКРАЇНИ ГОЗАК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА УДК 613.955:37.018.2:371.25 Гігієнічна оцінка впровадження вальдорфської педагогічної технології в загальноосвітніх навчальних закладах України 14.02.01 – гігієна Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ –...

Continue Reading

Синтез і властивості анельованих аналогів природних кумаринів (автореферат)

0 Comment on Синтез і властивості анельованих аналогів природних кумаринів (автореферат)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ ГАРАЗД ЯНА ЛЕОНІДІВНА УДК 547.814.5 Синтез і властивості анельованих аналогів природних кумаринів 02.00.10 – біоорганічна хімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Особливості впливу кровопускань та еритроцитаферезу на клінічний перебіг справжньої по-ліцитемії в еритремічній стадії (автореферат)

0 Comment on Особливості впливу кровопускань та еритроцитаферезу на клінічний перебіг справжньої по-ліцитемії в еритремічній стадії (автореферат)

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕМАТОЛОГІЇ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЇ ГОНЧАРОВ Ян Петрович УДК: 616.155.191-006-036.17-085.811.1:615.384.015.45 Особливості впливу кровопускань та еритроцитаферезу на клінічний перебіг справжньої поліцитемії в еритремічній стадії 14.01.31 — гематологія і трансфузіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук...

Continue Reading

Хірургічна санація порожнини рота в осіб, що зазнали дії іонізуючого випромінювання (експериментально-клінічне дослідження) (автореферат)

0 Comment on Хірургічна санація порожнини рота в осіб, що зазнали дії іонізуючого випромінювання (експериментально-клінічне дослідження) (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ імені П.Л. ШУПИКА ЖЕЛНІН ЄГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ УДК 616.3:614.876] – О89 Хірургічна санація порожнини рота в осіб, що зазнали дії іонізуючого випромінювання (експериментально-клінічне дослідження) 14.01.22 – стоматологія Автореферат дисертації на здобуття наукового...

Continue Reading

Клініко-морфологічні аспекти первинних уражень легень у передчасно народжених дітей (автореферат)

0 Comment on Клініко-морфологічні аспекти первинних уражень легень у передчасно народжених дітей (автореферат)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГАСЮК НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 616.24-021.3-053.32-036 Клініко-морфологічні аспекти первинних уражень легень у передчасно народжених дітей 14.01.10 — педіатрія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Харків — 2006 Дисертацією є рукопис....

Continue Reading

Діагностика і терапія розацеа, демодикозу, дерматиту періорального з урахуванням спільних чинників виникнення, патогенезу та особливостей клінічного п

0 Comment on Діагностика і терапія розацеа, демодикозу, дерматиту періорального з урахуванням спільних чинників виникнення, патогенезу та особливостей клінічного п

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ КОГАН БОРИС ГРИГОРОВИЧ УДК: 616-002:595.429.1]+616.53-002.282+ +616.521.5]-02-036-092-07-08 Діагностика і терапія розацеа, демодикозу, дерматиту періорального з урахуванням спільних чинників виникнення, патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозів 14. 01. 20 – шкірні та...

Continue Reading