Міністерство охорони здоров’я УКРАЇНИ Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Хайтович Микола Валентинович УДК: 616.839-008.6-053.5/.6:[576.311.347:616-008.6 Мітохондріальна недостатність у дітей з вегетативними дисфункціями: діагностика та лікування 14.01.10 – Педіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ — 2006...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’я УКРАЇНИ Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ХУХЛІНА Оксана Святославівна УДК 616.36–002+616.36–007.17]–092–085 Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогресування стеатогепатозу та хронічного стеатогепатиту у хворих із синдромом інсулінорезистентності, обгрунтування диференційованого лікування 14.01.02 — внутрішні хвороби Автореферат дисертації на...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ОНКОЛОГІЇ ХРУЛЕНКО ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА УДК:618.146 Ї 006.6 Ї 085.849.1 Роль фторпіримідинів в променевому лікуванні хворих на інвазивні форми раку шийки матки 14.01.23 Ї променева діагностика, променева терапія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ ЛИТВИНОВА Людмила Володимирівна УДК 572: 904(477.6/7)”11/14“ Населення нижнього подніпров’я 12 – початку 15 ст. за антропологічними даними Спеціальність – 07.00.09 – антропологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2007...

Подробнее

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Ківежді Клара Бартолонівна УДК: 616.12:008.331.612.1 Взаємозв’язок типів гемодинаміки із станом вегетативної нервової системи у здорових людей 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата...

Подробнее

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Ходикіна Інна Юріївна УДК 378.4:001.895(477) Університетська освіта в контексті інноваційного розвитку України Спеціальність: 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів –...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ УКРАЇНСКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА КУРОРТОЛОГІЇ Лисий Ігор Станіславович УДК: 616.12.331.1-055.1-053.81-08:615.847.8 Застосування магнітотерапії та дозованих фізичних тренувань у відновлювальному лікуванні чоловіків молодого віку, хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія...

Подробнее

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ім. Л.В. Громашевського КАРІМОВ ІСКАНДЕР ЗАГІТОВИЧ УДК: 616-022.7+616-92+616.153.96+616.155.3+616- 018.1-092+616-08:577.1+577.17 Клініко-патогенетична роль позитивних гострофазних білків, деструкції клітин і метаболічної інтоксикації організму за різних гострих інфекційних хвороб 14.01.13. – інфекційні хвороби АВТОРЕФЕРАТ дисертації...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ(Я УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ЛОНДЕ ОЛЬГА ВАСИЛІВНА УДК 616.12 – 008.331.1 – 08 – 053.81 – 055.1 Взаємозв(язок вегетативної регуляції артеріального тиску з ремоделюванням міокарда лівого шлуночка у чоловіків молодого...

Подробнее

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Гавриш Ігор Тарасович УДК 616.366-002+612.323+616.36-008.8 Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного панкреатиту: обгрунтування для використання парацетамолу 14.01.36 — гастроентерологія А В Т О Р Е Ф Е Р А Т дисертації на здобуття наукового...

Подробнее
Страница 401 из 837« Первая...102030...399400401402403...410420430...Последняя »